Webshop

Aan huis gebonden door avondklok of sneeuw? Nu speciale aanbiedingen:

Een spiritueel kwartet voor slechts 25 euro (16 euro voordeel)

 • Oud- en Nieuw Katholiek - Joris Vercammen over de spiritualiteit van de andere katholieken
 • God ontmoeten in Marcus - Rowan Williams over de spriritualiteit van het evangelie van Marcus
 • Moedig leiderschap - meerdere auteurs over gedachten en bezinning van Dag Hammarskjöld
 • Als de stilte mij opbreekt - gebeden verzameld en geschreven door Joris Vercammen en Dick Schoon

Een historisch kwartet voor slechts  35 euro (26 euro voordeel)

 • De Oud-Katholieke Kerk van Nederland - een inleiding
 • Vrienden in het bisschopsambt - Peter-Ben Smit over de vriendschap tussen aartsbisschop Rinkel en de bisschop Küry van Zwitserland
 • Het Kapittel van Haarlem 1561 - 1853 - van de hand van Erna Peijnenburg
 • Op weg naar een rehabilitatie van Codde? - M.G. Spiertz over de gevolgen van de schorsing en afzetting van Petrus Codde

Een theologisch kwartet van hoog niveau voor slechts 40 euro (29 euro voordeel)

 • God met ons - Rowan Williams over de grondslag van het christelijk geloof 
 • Geloof dat probeert te begrijpen - Mattijs Ploeger over de oud-katholieke wijze van omgaan met theologie 
 • Toegewijd denken - redes uitgesproken bij de toekenning van de Pascalprijs door Urs von Arx en A. Houtepen
 • Ambt - Spiritualiteit - Roeping - verschillende auteurs bieden uit verschillende tradities en plekken in de kerk inzicht in de band tussen spiritualiteit, ambt en roeping

Welkom in de webshop van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Hier onder kunt u de keuze maken voor boeken, brochures e.d. en voor het aanbod multimedia.

De afdelingen zijn weer onderverdeeld, maar dat helpt zich van zelf.
Attentie: Alle vermelde prijzen zijn inclusief verzendkosten. Neem voor grotere aantallen, kortingen en dergelijke contact op met de Stichting Oud-Katholieke UItgeverij Pascal:  uitgeverij.pascal@okkn.nl 

Ga naar de webshop voor de categorieën: 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75