Webshop

Boekje voor de Veertigdagentijd 2019

“Dragers van het licht -  Met Micha op weg naar Pasen’’  is de titel geworden van het boekje, dat een herziene versie is van Micha & de anderen. Gedachten en gebeden voor de 40-dagentijd dat in 2009 werd uitgegeven.
De vormgeving is geheel nieuw. De eindredactie was in handen van Dick Schoon.
Meditatieve gedachten en gebeden voor elke dag voorzien van een inleiding. Prijs 7,50 (incl. verzendkosten)

InspiratieTafel Klimaatverandering

Net voor de klimaattop in Parijs kwamen vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven, ngo's, jongeren, religie, media, onderwijs en wetenschap samen aan de InspiratieTafel. Deze tafel is een plek van ontmoeting, reflectie, inspiratie, bouwen aan vertrouwen en vieren van het leven.
Dit kostelijke boekje geeft een weerslag van deze Tafel en wil tevens bijdragen aan een voortgaand en hoopvol gesprek over een duurzame samenleving. U heeft het in huis voor slechts  € 10,00. Klik hier voor het artikel in de webshop


Welkom in de webshop van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Hier onder kunt u de keuze maken voor boeken, brochures e.d. en voor het aanbod multimedia.
De afdelingen zijn weer onderverdeeld, maar dat helpt zich van zelf.
Attentie: Alle vermelde prijzen zijn inclusief verzendkosten. Neem voor grotere aantallen, kortingen en dergelijke contact op met de Stichting Oud-Katholieke UItgeverij Pascal,  e.verhey@okkn.nl  of tel: 033-2852838.

Ga naar de webshop voor de categorieën: 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75