Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Oud-Katholieke Kerk - Wat is dat?

Een katholieke kerk, met het drievoudig ambt van diaken, priester en bisschop, dat openstaat voor mannen en vrouwen.
Een katholieke kerk, die de nadruk legt op Woord èn Teken; die 7 sacramenten kent, waarin Gods genade zichtbaar nabij komt. Een kerk, waarin je persoonlijk je geloof kunt beleven. Een kerkgemeenschap, waarin je met elkaar meeleeft in de soms vrolijke en soms moeilijke fasen van het leven. 

Een kerk die ethische vraagstukken niet uit de weg gaat, maar ze genuanceerd en niet dogmatisch benadert vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de gelovigen tegenover God en de mensen.

Een kerk, waarin je opgewekt kunt geloven.
Een kerk met een rijke liturgie, die teruggrijpt op de eenvoud en oprechte beleving van de eerste christenen.
Een kerk van meedoen, waar de gelovigen meepraten, meebeslissen en het beleid mee vorm geven, zowel op het lokale vlak van de parochie als landelijk samen met de bisschoppen.

 

   
   
Een kerk met een eigen geschiedenis die teruggaat tot de komst van het christendom in ons land ten tijde van Willibrord.
En een kerk die vanuit het geweten opkomt voor het ideaal dat de 'lokale kerk' haar eigen rechten heeft.

Synode


Dat was ook de reden waarom zij in de vroege 18e eeuw losraakte van het grotere geheel, dat hoe langer hoe meer tot de huidige centralistische Rooms-Katholieke Kerk is geworden, en als katholieke traditie haar eigen onafhankelijke weg is gegaan.
   
Sacrament van het vomsel  Een kerk waar u welkom bent in een van de 26 parochies om te bidden, te vieren en om thuis te komen.
Een kerk die de gastvrijheid uitstrekt tot aan de tafel, zoals in de liturgie staat verwoord: Tot de heilige communie zijn allen genodigd die gedoopt zijn, in hun kerkgemeenschap deelnemen aan de tafel van de Heer en met ons zijn tegenwoordigheid willen vieren.

Wilt u meer lezen over de historie, ga dan hier verder.

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75