Internationaal

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland behoort tot het grotere geheel van het Westerse Katholicisme, al neemt zij een onafhankelijke positie in ten opzichte van de Rooms-Katholieke Kerk.

Met de na 1870 gegrondveste katholieke landskerken van Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechie, Polen e.a. is de Nederlandse kerk verbonden in de Unie van Utrecht.
Met de kerken van de  Anglicaanse kerkfamilie, de Onafhankelijke Filippijnse Kerk en de Kerk van Zweden heeft zij een volledige kerkelijke gemeenschap (wederzijdse erkenning van ambten en sacramenten).

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75