Vorming en Toerusting

Een doorgaande vorming is van belang om je als christen staande te houden in de wereld om je heen.
Vorming begint al vroeg met de catechese aan jongeren maar ook daarna hebben mensen behoefte aan scholing en nascholing.
Waar gaat het in het evangelie over? Hoe sta ik tegenover allerlei ethische vragen en wat zegt de kerk hierover? In de zondagse prediking zullen dit soort vragen aan bod komen maar verder studeren en er met anderen over spreken, brengt je vaak ook verder. In de meeste parochies is er wel een aanbod van gespreksgroepen, bijbelstudies e.d.

Aanvullend op het aanbod in de parochie, besteden verschillende commissies en verenigingen regelmatig aandacht aan de toerusting en speciale vorming van groepen als lectoren, cantoren, pastores, kerkmeesters e.d.
De werkgroep Vorming&Toerusting geeft op gezette tijden materiaal uit voor gebruik in parochies, groepen e.d. en verzorgt ook bijeenkomsten, zoals die voor gastheren en -vrouwen bij kerkopenstellingen.

De specifieke ambtsopleiding wordt verzorgd door het Oud-Katholiek Seminarie.

Als hulpmiddel verschijnen er regelmatig publicaties op verschillende terreinen. De oud-katholieke uitgaven zijn te verkrijgen bij het Oud-Katholiek Boekhuis te Amersfoort. Zie de webshop op deze site.

Het tijdschrift "De Oud-Katholiek"verschijnt 7x per jaar en biedt brede informatie en achtergronden over wat er in de kerk gebeurt of daarmee nauw verband houdt. Abonnement voor niet-leden 25 euro per jaar. Full-colour en thematisch van opzet.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75