Service

Met deze rubriek hopen wij u zowel van dienst te zijn bij het vinden van de maandelijke periodiek (De Oud-Katholiek), uitgegeven boeken en brochures als bij het aanreiken van preken, voorbeden en informatie voor parochiebladen e.d. 

Tekst Obligatielening voor parochieblad

Inschrijfformulier obligatielening

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75