Archief

De nieuwsberichten van voorgaande maanden zijn opgeslagen onder het tapblad Nieuws en gaan terug tot december 2005. Berichten m.b.t. speciale onderwerpen, zoals de relatie met de Anglicanen, zijn ook bij dat onderwerp te vinden.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75