De vraag van mei

Memling - spelende engelEngelen spelen een rol in mijn leven

Heb je het over muziek, dan mogen engelen niet vergeten worden. Hun Gloria in Excelsis Deo zingen we elk jaar in de kerstnacht weer mee. 'Engelen' is ook het thema van het Oud-Katholiek Voorjaarskamp van 2009. Engelen, in mei?

'Vele culturen kennen geestelijke wezens die werk doen in 'een' geestelijke wereld of hemel en die inspiratie en hulp verlenen aan ons op aarde. Ze
worden, in navolging op de vroegste culturen, met vleugels afgebeeld, als ambtstekenen, voor de herkenbaarheid. Wij noemen ze engelen en vooral
tegenwoordig worden die op heel gevarieerde manieren afgebeeld. Het woord 'engel' komt van het Griekse woord voor boodschapper: angelos.

Als mens ben je via het onderbewuste, of moet je zeggen bóvenbewuste, met de geestelijke wereld verbonden.

Tja... Maar wat zijn engelen volgens u?
En spelen ze een rol in uw (geloofs) leven?

U kunt hieronder reageren en uw stem uitbrengen.

 
Reacties: 1-20, 21-21
Door Gast: Mario Been @ 2009-05-17 08:46:59
Engel
zonder in de new-age visie op engelen te vervallen, durf ik wel aan te geven, dat engelen onder ons zijn. Het is niet alleen een kwestie van geloof dat ze bestaan, maar levend geloof.
Het kan misschien een wezen zijn met vleugels en zo die naast een Boeing kan vliegen, maar meer is het denk ik die onbekende naast je die in tijd van nood red of bewondering schept.
Ten tijde van mijn hartstilstand in 2005 in de parochie Dordrecht had ik kennelijk niet alleen een goede "beschermengel", maar gelukkig voor mij ben ik door 2 Engelen gereanimeerd. Fysieke engelen op het juiste moment zijn het beste wat je kan overkomen.
Door Marten @ 2009-05-17 17:08:38
Stemmen
Wat ik niet begrijp is dat je steeds opnieuw kunt stemmen, net als de vorige keer, dan krijg je niet alleen veel te veel stemmen maar bovendien een vertekend beeld, waarmee je niets kunt beginnen en dat slechts goed is voor de prullenbak.
Door Gast: Apocrypha @ 2009-05-17 22:08:08
Instemmen
Door Gast: Rob de Rijk @ 2009-05-18 10:18:58
Door Gast: Thea Noordijk-Jans @ 2009-05-18 22:58:47
mede-mensen
Engelen bestaan ! Ze komen je tegemoed via mede-mensen.
Let maar eens goed op, kijk naar hun houding, hun oogopslag en de manier waarop ze je bejegenen !
Door Gast: Peter Hofman Kolk @ 2009-05-19 00:23:25
De engel is een fraaie literaire figuur. Wie hem te serieus neemt, denkt dat kabouters `s nachts de vaat doen, ieder moment een UFO in de achtertuin kan landen of bij ziekte aandrang gevoelt Jomanda te consulteren, moet ik echter de volgende internetpagina aanbevelen: www.skepsis.nl
Door Gast: Mario Been @ 2009-06-01 16:55:02
Skepsis?
met het geschrevene van Dhr. Kolk kan ik niet instemmen. Als je engelen als fraai literair bestempelt, is er geen sprake van geloof en dat is nu juist het mooie aan Christendom. Wij nemen dingen op geloof aan, als mysterie in ons bestaan.
Anders wordt de Bijbel gewoon een mooi boek onder andere literatur en het geloof een groot theaterstuk ter vermaak. Dat is het niet, als je levend geloof hebt, is er sprake van een wetmatigheid die tot stand komt.
Door Gast: Peter Hofman Kolk @ 2009-06-03 04:46:08
mysterie en geen mysterie
Door Gast: Peter Hofman Kolk @ 2009-06-03 05:14:12
twaalfde gebod
Door Gast: Mario Been @ 2009-06-03 10:06:36
Simpel
het is in feite heel simpel: met een geschiedenis van 6000 jaar, hoef ik me niet af te vragen of God bestaat of niet. Wetenschap gaat over heel iets anders en moet de godsdienst met rust laten. Anders komt het mij te dicht bij.

Maar inderdaad hebben stichters van b.v. antroposofie, en ook Freud wel, geprobeerd een "geesteswetenschap" te ontwikkelen. Het mysterie als het ware in een anatomische kaart te brengen. Moet je niet doen. Nergens voor nodig.
Anders is die engel die de aanleiding is van deze discussie geen wonder meer.
Van mij hoeft die engel niet onder een skeptische of wetenschappelijke loupe te worden gelegd.

Twaalfde gebod? Ik gebruik alleen kladblok, die heeft geen vervelende spellingscontrole. Mijn schooltijd ligt alweer te lang achter mij om de "wetmatigheden" van de taal in acht te nemen.
Door Gast: Peter Hofman Kolk @ 2009-06-03 17:12:11
crux
Ik merk op dat de Heer Been ingaat op bijzaken en op verbanden die door mij niet zijn gelegd, maar voorbij gaat aan de crux: opgelegde waarheden versus mysterie.
Door Gast: Mario Been @ 2009-06-04 10:24:32
crux
een mysterie is geen opgelegde waarheid. Waarheden opleggen doet de OKKN niet: gewetensvrijheid.
Mysterie is voor mij dat wat de psalm omschrijft als "te kennen door ondervinding".
Door Gast: Peter Hofman Kolk @ 2009-06-04 17:19:08
Het is mij niet duidelijk wat de Heer Been poogt te bereiken met het bestrijden van een bewering die door niemand is gedaan.
Door Gast: Mario Been @ 2009-06-05 12:58:13
bewering
de bewering waar ik op reageerde is van dhr. Kolk zelf, namelijk dat de engel "slechts" een fraaie literaire figuur is. Dat raakt voor mij de kern van het geloof. Ik leg misschien een vergezochte link met de angst die ik heb, dat als dhr. Kolk dat zegt, hij dan het hele geloof en de kerk ziet als een literair clubje.
Door Godspeed @ 2009-06-05 21:43:51
(B)engelen bestaan wel/niet
Beste Mario - het is jammer dat je zo'n vervelende discussie aangaat naar aanleiding van een geestig stukje. Veel knapper is het als je in je reacties van positieve kant benaderd, ook als je het niet met iemand eens bent. Niemand wordt blij van dit soort reacties, ik althans niet.
Door Gast: Peter Hofman Kolk @ 2009-06-06 03:13:52
Et voila: een reddende engel.
Door Gast: Mario Been @ 2009-06-06 12:08:25
je discusieert of je discussieert niet. Dan is duidelijk dat iemand wel eens anders over dingen denkt, of je dat vermakelijk om te lezen vind of niet. Gelukkig maar, dat niet iedereen hetzelfde denkt in onze kerk, "eenheid in verscheidenheid". Of bedoelen bovenstaande engelen dat ik er niet over mag denken zoals ik erover denk?
Door Gast: Maarten J. van Stokkum @ 2009-06-06 17:46:34
engelen
Je kan het moeilijk, of makkelijk verwoorden. We doen 't eerst moeilijk: Engelen kunnen een mogelijkheid van God zijn om de geestelijke wereld in ons onzekere bestaan toe te laten. Zonder die geestelijke wereld die men in onszelf en/of buiten onszelf zou kunnen situeren, kan de wereld verworden tot kiemplaats van ofwel zweverigheid, ofwel van wat tot kil wetenschappelijk cynisme leidt en de weg der redelijk onredelijk lijkende praktijk gebarricadeerd raakt. De onzekere mensenwereld wordt in het groot en in het klein veelal geregeerd door zoeken naar zekerheid en het elkaar overtuigen van in wezen veelal eveneens onzekere waarheden. Het aanvaarden van het bestaan en de mogelijke invloed van engelen in ons bestaan opent het hart, de geest en het verstand voor irrationele en dus niet-wereldse wijsheid. Engelen brengen ons daarmee dichter bij het geloof dat Jezus Christus ons brengt. Engelen, ja, zelfs afbeeldingen ervan, zijn derhalve in wezen te beschouwen als heel belangrijk.

En dan nu met andere, eenvoudiger woorden (deze bijdrage samenvattend): engelen zijn leuk ... en dus nuttig.
Door Marten @ 2009-06-07 13:49:06
Stemmen
Vandaag kon ik weer onieuw stemmen over de engelen. Een samenloop van omstandigheden, want hier in Frankrijk stemde ik eveneens voor het Europees Parlement, zij het slechts eenmaal.
Door Marten @ 2009-06-07 17:12:45
stem uitgebracht
Nou, Godspeed, ik heb goede hoop. Ik stemde om om en nabij 12 uur en de opkomst was al beter dan de vorige keer, dus ik heb goede hoop. Sarko altijd nog beter dan GW, maar er zijn beteren en we waren met z'n 2en en naar mij werd geluisterd! Bovendien is het hier vandaag moederdag met overvolle restaurants, het schijnt te helpen, de mensen willen tussendoor wel een uitje, de engelen.
Reacties: 1-20, 21-21
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75