Online eucharistievieringen

Laatste update: 27 juni 2020, 12.55 uur

Ook nu we tot onze vreugde vanaf 7 juni in beperkte mate weer voor vieringen kunnen samen komen, blijven we zoeken naar nieuwe wegen om elkaar nabij te zijn en te blijven. 

Als onderdeel daarvan zullen we regelmatig (twee-wekelijks) livestream vieringen blijven verzorgen vanuit de oud-katholieke parochiekerk van de H. Georgius in Amersfoort. Een van de bisschoppen gaat telkens voor, geassisteerd door een pastoor, organist en cantor. 

 De online vieringen zijn op de volgende data:

  • zondag 28 juni
  • zondag 12 juli
  • zondag 26 juli
  • zondag 9 augustus
  • zondag 23 augustus

Kerkradio

In de tussenliggende weken kunt u, wanneer u niet in de gelegenheid bent een viering in een parochie bij te wonen, via kerkradio de diensten in de parochies Utrecht, IJmuiden of Den Haag volgen. De vieringen kunnen rechtstreeks worden meegevierd op zondag om 10.00 uur. Daarnaast zijn de diensten op een later moment terug te luisteren.

Vieringen via YouTube Live

De online vieringen vanuit de oud-katholieke parochie in Amersfoort zijn te volgen via een livestream op YouTube. Daar zijn de diensten ook op een later moment terug te kijken.

Via onderstaande link (volgt) krijgt u toegang tot de livestream.

Als u op de link klikt verschijnt een zwart scherm met daarin de tekst 'Video niet beschikbaar' en daaronder 'Bekijk deze video op YouTube'. Door op die laatste onderstreepte tekst te klikken wordt u doorgestuurd naar YouTube Live waar u de livestream kunt volgen.  

U kunt de vieringen ook rechtstreeks op YouTube live opzoeken (zoek op: 'vieringen oud-katholieke kerk van nederland'), ook op uw digitale TV. Op YouTube kunt u zich abonneren op het kanaal 'Vieringen Oud-Katholieke Kerk van Nederland'. Zo kunt u de komende weken de vieringen daar eenvoudig terugvinden. 

Tips voor het meevieren van een online eucharistievieringDe viering van komende zondag 28 juni begint om 10.00 uur.

Het liturgieboekje voor deze viering kunt u hier downloaden. 

Als u hem niet kunt of wil printen, kunt u de download ook eenvoudig vanaf een tweede scherm (telefoon, ipad o.i.d.) bekijken; download u het in dat geval op het tweede apparaat. 


'Thuis-collecte'

Collecte voor uw eigen parochie of statie
De vieringen in de parochiekerken zijn hervat. Helaas zal niet iedereen hieraan iedere zondag deel kunnen nemen. In veel parochies zorgt de ingeperkte capaciteit van het kerkgebouw ervoor dat er niet voor iedereen een plek beschikbaar is. Daarnaast blijft de oproep aan degene die behoren tot een van de risicogroepen extra voorzichtig te zijn en mogelijk de vieringen vooralsnog niet bij te wonen. De oproep om uw parochie financieel te ondersteunen, in deze tijd van verminderde inkomsten door het wegvallen van bijvoorbeeld huurinkomsten en de gebruikelijke opbrengst van collectes, blijven we hier derhalve noemen. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van uw parochie dat op de website of in de digitale nieuwsbrief terug te vinden is.

Landelijk collectedoel

De opbrengst van de landelijke extra collecte is deze maand bestemd voor de kerkopbouw. Dit jaar heeft deze een speciale focus. Ook nu we tot onze vreugde in beperkte mate weer voor vieringen kunnen samen komen, blijven we als kerk zoeken naar nieuwe wegen om elkaar nabij te zijn en nabij te blijven. Als onderdeel daarvan blijven we, op verzoek van gelovigen uit het hele land (en van daarbuiten) deze zomermaanden tweewekelijks livestream vieringen verzorgen vanuit de oud-katholieke parochiekerk van de H. Georgius in Amersfoort. Deze noodvoorziening brengt uiteraard kosten met zich mee, die op de begroting voor dit jaar niet voorzien waren. Het Collegiaal Bestuur vraagt daarom deze maand graag uw steun voor deze vorm van kerkopbouw.

U kunt voor een bijdrage aan het landelijk collectedoel gebruik maken van Tikkie via: 

https://tikkie.me/pay/OKKN/x4b5DxCMtnLRb2anr4reLK

of door onderstaande QR code te scannen.

Dit kan op verschillende manieren:

  1. met de camera van uw telefoon; u krijgt vervolgens de melding: 'tik hier om naar tikkie.me te gaan...'
  2. met de Tikkie app
  3. met een QR scanner op uw telefoon
  4. alleen wanneer u een ABN AMRO rekening heeft: via de internetbankieren app op uw telefoon (niet inloggen, maar naar de QR scanner in deze app gaan)

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75