St. Paulus Missie en Diaconaat Buitenland

Sint Paulus Missie en Diaconaat buitenland

De Bisschoppelijke Commissie ‘Sint Paulus Missie en Diaconaat’ ondersteunt, in opdracht van het Collegiaal Bestuur, namens de Oud- Katholieke Kerk van Nederland, zuster- en verwante kerken bij hun missionaire- en diaconale taken.

Sint Paulus werkt daarbij samen met o.a. Kerk in Actie, ICCO(Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking), N.Z.R.(Nederlandse Zendingsraad), missieorganisaties van de Anglicaanse Kerk (Church of England) en missieorganisaties van andere Europese oud-katholieke kerken.

Sint Paulus richt zich op projecten waarin de beide aspecten, missie en/of diaconaat, aan bod komen en bouwt voort op het bestaande netwerk in de verschillende landen. Doordat wij direct contact hebben met bisschoppen en priesters ter plaatse, blijven we goed op de hoogte van de voortgang en ontwikkelingen in de verschillende projecten. Daarnaast zijn er contacten met gelijksoortige organisaties binnen de Zwitserse en Duitse Oud-Katholieke Kerk, waardoor ook samenwerking en afstemming binnen projecten mogelijk is. Voorts is er een vertegenwoordiger van de Anglicaanse kerk in het bestuur.
Voor meer informatie zie de website van Sint Paulus.

 


 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75