De stelling van september 2009


'Het gaat als met iemand die goed zaad op zijn akker had gezaaid….' Heeft u verstand van zaad, goed zaad? En hoe vaak bent u de laatste tijd een herder tegengekomen? De beeldtaal die we in de bijbel tegenkomen roept niet altijd direct een aha-erlebnis bij ons wakker.

Het staat hier misschien allemaal wel wat overdreven beschreven, want natuurlijk kennen we de begrippen uit de gelijkenissen die Jezus vertelde wel. Voor ons mensen uit een andere tijd en samenleving is het meer de vraag of we ook kunnen herkennen wat Jezus met deze woordkeus wilde overbrengen. Bij het woord herder denken we al gauw aan iemand die rustig kuierend op de grote, misschien niet meer al te stille heide de schaapskudde overziet, zo nu en dan de hond fluit en kauwend op een grasspriet of ander natuurproduct de dag doorkomt. Die herdertjes die lagen bij nachte kregen destijds een andere omschrijving mee ...

We bedoelen maar:
'Bijbelse beelden van een goede herder en akkers werken in onze stedelijke cultuur voor geen meter meer.'  

Daar valt natuurlijk meer over te zeggen en daarom nodigen wij u uit om te reageren.

 

Reacties: 1-13
Door Gast: gast @ 2008-09-16 22:04:00
Biijbelse beelden
Je kan ook de gehele Bijbel over boord gooien en een leuk verhaaltje gaan voorlezen...............
Mijn hemel dat zijn toch kernwoorden uit het evnagelie.
En Jezus wordt dan de goeie wandelaar?
Door Gast: Hilversummer @ 2008-09-17 14:20:13
stemmen?
Als je gestemd hebt is het stemformulier (rechtsboven)
verdwenen, begrijp ik?
(Ook wel begrijpelijk eigenlijk, anders blijft men
natuurlijk stemmem).
Door Emile @ 2008-09-17 15:08:56
Stemmen
Inderdaad Hilversummer, goed begrepen. Vanaf iedere computer kan eenmaal gestemd worden. Wanneer je toch over de keuze aarzelt... even naar de buren.
Door Gast: Thea Noordijk-Jans @ 2008-09-18 17:20:57
stemmen !!!
Ik houd wel van stemmen !!!
Wat wordt met de uitslag gedaan ?
Door Emile @ 2008-09-18 21:09:43
Stemmen
De redactie komt erop terug in het volgende nummer... tenminste als er een leuke uitslag is. Wanneer er duidelijk stelling genomen wordt is het misschien ook een aanleiding voor de kerkboekmakers om zich eens achter de oren te krabben. Veel inhoudelijk commentaar is er nog niet geleverd.
Door Gast: Rens Oosterom @ 2008-09-18 22:29:47
Hoewel ik geen lid van de Oud-Katholieke Kerk ben voel ik er mij wel betrokken. Daarom bezoek ik regelmatig de website van de OKKN en die van de verschillende parochies. Op de OKKN website heb ik vandaag gestemd over de vraag of beeldspraak zoals akkers en de Goede Herder in deze tijd nog wel kan. Ik zie alleen de stemresultaten niet. Jammer, want het is interessant te weten hoe de gelovigen er zelf over denken.
Door Gast: Mario Been @ 2008-09-19 10:49:35
Inderdaad Achterhaald
Akkers en al dat gedoe....
We hebben niet eens boeren als lid....
Of dit poetisch bedoeld is denk ik niet, het is nu gewoon 2000 jaar later - dit soort beeldspraak zegt mij niets meer. We blijft altijd uitleg bij nodig en die is bij iedere pastoor of theoloog weer anders.
Door Emile @ 2008-09-19 15:27:22
Agrariers
Roep dat niet te snel, Mario. In verschillende parochies waren de nodige leden werkzaam in de agrarische sector (Utrecht, Hilversum, Alkmaar, Groningen b.v.) en dat zijn sommigen nog steeds.

Reactie op Rens: wanneer er eenmaal echt gestemd is, kan het niet een tweede keer en komt de stand in beeld. Ik zou het nog maar eens proberen.
Door Gast: Menno Adelaar @ 2008-09-22 14:47:49
Groei moet Wasdom gaan heten
Door Gast: maria @ 2008-09-25 10:18:47
beelden
Is men in deze tijd waarin de hele wereld op je beeldscherm voorbij komt minder op de hoogte van agrarische zaken dan een stadskind vroeger? Doe de jongere generaties niet tekort door ze te onderschatten. De bijbel heeft in alle tijden uitleg nodig, welke beelden er ook gebruikt worden.
Door Gast: gast @ 2008-09-26 12:31:37
Gelijkenis
De melk komt uit de fabriek en doperwten groeien in blikken. Menig stadskind blijkt er soms zo over te denken. Verbazing alom als die kinderen dan eens een bezoek brengen aan een boerderij en van dit grote zwart/witte of rood/bonte dieren zien rondlopen waarvan grote mensen zeggen dat ze van gras melk maken. En het blijkt nog waar te zijn ook.

Een kudde schapen zien grazen is ook een hele belevenis en zeker als er een herder bij is.

Bijbelse taal en beeldspraak is niet klip en klaar voor mensen van deze tijd. Je kunt echter wel groeien in die taal en beeldspraak. Zo gaat het met veel 'tweede taal'gebruik.

Of in onze tijd zoiets;

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: het is met het koninkrijk Gods als met automobilisten die in de file staan. Velen proberen op tijd thuis te zijn, maar slechts weinigen zullen er in slagen. Daarom zeg ik u: bedien u van die soort openbaar vervoer welke u 'thuis' zal brengen in het huis van de Vader.
Door Gast: Corina Zomervrucht @ 2008-10-14 23:19:35
Wel gebruiken maar met verstand
De bijbel staat vol beeldverhalen, waarbij de beelden juist zo gekozen zijn dat ze voor mensen uit die tijd direct begrijpelijk waren. Veel van die beelden zijn voor ons hedendaagse mensen niet meer zo vanzelfsprekend. Dus wat je volgens mij zou moeten doen is een dubbelslag. Enerzijds bij de beelden die uitleg geven die voor de toehoorders van destijds zo vanzelfsprekend was. Anderzijds de brug slaan naar vergelijkbare beeldverhalen die de mensen van nu direct begrijpen. Alleen nieuwe beeldverhalen zou teveel afbreuk doen aan ons begrip van de bijbel: daar staan die oude beeldverhalen nu eenmaal in.
Door Gast: Hilversummer @ 2008-10-16 12:08:07
stemformulier
Reacties: 1-13
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75