De stelling van februari 2009

Nog net in de twintigste eeuw droeg voor het eerst een vrouwelijke priester de mis op in de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Er zijn kerken waar al jaren eerder vrouwen op zondag voorgingen en er zijn kerken waar naar verwachting voorlopig alleen mannen brood en wijn delen.

Wie een oud-katholieke viering meemaakt, kan dus een vrouwelijke priester voor of achter het altaar aantreff en. Een aangename verrassing, zoals het elders in een artikel genoemd wordt, of worden de wenkbrauwen gefronst?
Woorden van Paulus schieten te binnen: 'Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen - u bent allen één in Christus Jezus.' Maar Titus heeft het toch echt alleen over mannen als hij in zijn brief richtlijnen geeft
voor de leider van de gemeente: 'Het moeten mannen zijn van één vrouw'. En waarom had Jezus geen vrouwen onder zijn discipelen? Of ... ?

Blij dat de Oud-Katholieke Kerk vrouwelijke priesters kent? Bent u er uit? Laat
het ons weten via de stelling en licht uw keuze hieronder toe.


Reacties: 1-20, 21-39
Door Gast: maria @ 2009-02-11 17:21:42
priester m/v ?
Geweldig dat we vrouwelijke priesters hebben. Van mij mogen ze ook best 'priesteressen' heten.
Door Gast: Sacerdos, @ 2009-02-11 23:46:26
Alleen de man.
Alleen de man is het Priesterschap voor behouden; als de OK Ok wil zijn en wil staan in de traditie van de Apostelen zijn ze nu op de verkeerde weg,en stelt ze zich op termijn buiten de Apostolische Successie.Het ledental loopt niet voor niets terug.Voor Oud Katholieken die gewoon Oud Katholiek willen zijn zonder de waan van de dag,zijn er alternatieven, en zullen hun heil moeten zoeken bij de heel kleine Oud Katholieke groepen die dus echt Oud Katholiek zijn.Jammer dat de OK mee gaat met de tijdgeest,maar er is nog tijd voor terug keer en de vrouwen die onterecht priester zijn af te laten vloien op grond van de Traditie en Heilige Schrift.
Door Gast: Peter Feenstra @ 2009-02-12 14:01:16
onzinnige reacties
Gisteren sprak ik nog met enkele oud-katholieken over de reactie-functie van de o.k. website, die van mening waren dat die moet worden afgeschaft vanwege de onzinnige reacties. Zo ook hier.
De vrouwelijke uitgang -es, -in, -ice of -euse achter allerlei woorden is in onbruik aan het raken omdat het niets toevoegt. Zo ook bij priesteres. Het wekt hoogstens associaties aan antieke godinnencultussen waar we verder niets mee te maken willen hebben.
Sacerdos kan wel beweren dat alleen mannen als priester in de apostolische successie kunnen staan, maar geeft daar geen argumenten voor. Als hij met enkele oud-roomse geestelijke avonturiers op een zolderkamer gewaden wil aantrekken en misje wil spelen moet hij dat vooral doen, maar oud-katholieken hebben daar niets te zoeken. In het synodale proces dat in onze kerk leidde tot het wijden van vrouwen tot het priesterambt zijn alle argumenten zorgvuldig gewogen en op hun houdbaarheid getoetst. Van waan van de dag was en is geen sprake.

De webmasters mogen wat mij betreft de forum-functie uitschakelen. Ook op andere websites is dit gebeurd waar de discussie afgleed tot net niveau van bagger. Daarbij vergeleken vallen bovenstaande reacties nog mee. Een andere optie is dat ze organiseren dat er enkele gekwalificeerde moderatoren het gesprek in zinnige banen leiden.
Door Gast: maria @ 2009-02-12 16:25:28
reactie
Mijn opmerking maakte ik, omdat voor mij de duiding 'vrouwelijke priester' te veel het gevoel oproept van een vrouw die een mannenrol vervult, ook al is de uitgang -es aan het verdwijnen omdat het niets toe zou voegen. Mij leek het woord 'priesteres' wel mooi, ondanks mogelijke associaties met andere godsdiensten (waarvan ik me bewust ben) en ik was serieus benieuwd hoe daarop gereageerd zou worden zonder dat ik daar een lang verhaal bij zou moeten schrijven.
Door Emile @ 2009-02-12 17:09:20
Reacties
Eens met Peter Feenstra dat er op diverse forums vaak bedenkelijke reacties worden geplaatst. Ik moet zeggen dat het op deze site in de regel wel meevalt. De bijdragen n.a.v. de laatste stellingen sprongen er vaak dan ook heel positief uit, in die zin dat ze inhoudelijk goed waren. Dus als het zo blijft hoeft het forum wat betreft de redactie (nog) niet dicht.
Wel houden we in de gaten wat er gebeurt en bijzonder onheuse zaken worden dan ook wel eens verwijderd.
Door Marten @ 2009-02-13 18:10:52
m/v
Door Gast: joachim bouclier @ 2009-02-14 19:29:57
vrouwelijke priester.....
Door Gast: Thea Noordijk-Jans @ 2009-02-15 13:24:53
zegen
Wat een zegen, dat er nog steeds mensen zijn, die zich geroepen voelen voor het priesterambt. En wat een zegen, dat ook vrouwen in deze tijd dat ambt kunnen vervullen. Ik heb respect voor degenen die deze veelzijdige roeping met hun beste vermogen proberen waar te maken. Ieder doet dat op zijn eigen wijze met de talenten, die daarvoor door God gegeven zijn.
Door Marten @ 2009-02-15 14:40:23
m/v
In de anglicaanse kerk waar ik een blauwe maandag kerkte is zowel hij als zij (een echtpaar) priest. De een is weliswaar Chaplain de ander Asst Chaplain. Naar mijn weten wordt er geen enkel onderscheid gemaakt en treden ze vaak ook samen op. Je kunt bij beiden terecht maar ze zeggen onderling geen ruggespraak te houden.
[gewijzigd door Marten @ 2009-02-15 14:42:21]
Door Llg @ 2009-02-16 11:46:25
nog mooier!
Door Gast: Mario @ 2009-02-17 09:56:12
Ja, ik val in de boven de discussie genoemde categorie die er nog niet uit is. Waarom precies eigenlijk weet ik niet. Dat heb ik ook met de celibaatskwestie in onze kerk. Blijven wij hier thuis onze vragen bij hebben, maar we kunnen ze desgevraagd niet formuleren. Niet omdat we zo rooms zijn of waren, integendeel. Maar gewoon voor de achting die we voor het ambt hebben, de Alter Christus.
Door Gast: Sacerdos. @ 2009-02-17 12:41:24
In de binnenkamer.
Als men zo prive Oud Katholieken spreekt blijkt velen het er niet mee eens zijn de vrouw aan het altaar,alleen ze houden hun mond,want ze worden dan neegezet als je snapt het niet,dat is de werkelijkheid. Dat de heer Feenstra afgeeft op Oud Katholieke groepen die echt Oud Katholiek zijn is een zwaktebod,een goede Oud Katholiek zal dat nooit doen.De redactie plaatst een stelling dus komen de voor en tegens naar voren en daar is niets mis mee totaal niet.
Door Gast: Angela @ 2009-02-17 17:23:31
Vruchtbaar
Ik vind de discussie zoals die nu gevoerd wordt niet erg vruchtbaar. Onze kerk heeft toen een beslissing genomen. Daar kun je het mee eens of oneens zijn. Inmiddels hebben we vrouwen met een roeping die werkzaam zijn als priester. Voor hen is het pijnlijk te lezen dat er aan hen "iets niet goed" is. Dat trekt de energie weg uit mensen.
Stop met dit geharrewar en geef mensen, mannen en vrouwen, het vertrouwen dat zij op een vruchtbare wijze het Evangelie verkondigen.
Door Marten @ 2009-02-17 21:09:48
vruchtbaar?
Angela, hieronder de opties waarover moet worden gestemd:

Eens, het priesterambt staat los van het man of vrouw zijn
Eens, de diversiteit van priesters in persoon en sexe verbreedt ons zicht op God.
Oneens, de traditie en de schrift leren ons anders.
Oneens, dit gaat ten koste de relatie met andere kerken.
Ik twijfel, het gezag van een man is toch andes dan dat van een vrouw.
Ik twijfel, het is allemaal zo anders dan vroeger.
Door Gast: Lidwien @ 2009-02-18 11:41:35
Vruchtbaar?
Ik ben het met Angela eens: ik vraag me af waarom De Oud-Katholiek en de website van de OKKN de discussie over vrouw en ambt weer wil overdoen. Die discusseie heeft de OKK jarenlang veel energie en tranen gekost, de beslissing is indertijd door de Synode met een grote meerderheid van stemmen genomen en er werken nu al weer enige jaren vrouwelijke priesters in onze kerk. Zij doen voor zover ik het kan waarnemen hun dienstwerk meer dan goed, dus dat kan de aanleiding voor de keuze van dit onderwerp niet zijn. Het spijt me wel: deze discussie komt op mij dan ook een beetje over als gezeur.

Als je toch zou willen terugkijken naar de argumentatie voor en de onderbouwing van de beslissing van toen, dan mis ik de nodige nuance die nodig is bij dit onderwerp, bijvoorbeeld in de zes alternatieven waaruit je als je wilt meestemmen kunt kiezen. Als je het bijvoorbeeld wilt hebben over wat Schrft en traditie ons leren over vrouw en amb, zou je daarbij tenminste rekening kunnen houden met wat de theologie en de archeologie van de laatste dertig jaar hierover hebben opgeleverd. Daar zijn immers boekenkasten vol over geschreven. Maar zulke teksten zijn misschien te lang en te moeilijk voor hedendaagse lezers en jongeren,internetgebruikers die naar het schijnt ook geen boeken meer lezen.

Daarom houd ook ik het maar bij deze 'one-liner': ik ben blij dat onze Oud-Katholieke Kerk niet alleen mannelijke maar ook vrouwelijke priesters heeft.
Daarom
Door Smidse @ 2009-02-23 23:09:44
Blij
dat mannen en vrouwen als gelijkwaardig erkend zijn.
Door Gast: Sacerdos. @ 2009-03-01 14:00:35
Gelijkwaardig.
Het gaat niet om gelijkwaardigheid want dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn is een vanzelfsprkendheid.

En hoe men het wenden en keren met allerlei theologische spitsvondigheden,de Kerk is nou een maal niet bevoegd tot het wijden van vrouwen tot priester.En Oud Katholiek is Oud Katholieke dan moet deze vlag wel de lading dekken,en men kan niet om de Traditie en Heilige Schrift heen. En is er is dan ook geen enkele grond om vrouwen aan het Altaar toe te laten totaal niet.
Door Maeve @ 2009-03-01 16:58:22
De vrouw die priester kan worden: ik sta er volledig achter. Ik heb echter gehoord dat er een soort afspraak is dat zij niet voor mogen gaan in de Utrechtse kathedraal, dit om mensen niet voor het hoofd te stoten. Klopt dit inderdaad, want dat zou ik vreemd vinden. Ze mogen wel gewijd worden maar geen Eucharistie opdragen in deze kerk? Dat geeft toch een wrange bijsmaak, alsof ze tweederangs zijn.
[gewijzigd door Maeve @ 2009-03-01 16:59:04]
Door Marten @ 2009-03-01 21:40:22
is dat waar?
Dat kan toch niet waar zijn wat Maeve zegt?
Door Gast: Maeve @ 2009-03-02 10:32:18
Ik hoop dat ik het mis heb Marten... Wie kan uitkomst bieden?
Reacties: 1-20, 21-39
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75