De stelling van februari 2009

Nog net in de twintigste eeuw droeg voor het eerst een vrouwelijke priester de mis op in de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Er zijn kerken waar al jaren eerder vrouwen op zondag voorgingen en er zijn kerken waar naar verwachting voorlopig alleen mannen brood en wijn delen.

Wie een oud-katholieke viering meemaakt, kan dus een vrouwelijke priester voor of achter het altaar aantreff en. Een aangename verrassing, zoals het elders in een artikel genoemd wordt, of worden de wenkbrauwen gefronst?
Woorden van Paulus schieten te binnen: 'Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen - u bent allen één in Christus Jezus.' Maar Titus heeft het toch echt alleen over mannen als hij in zijn brief richtlijnen geeft
voor de leider van de gemeente: 'Het moeten mannen zijn van één vrouw'. En waarom had Jezus geen vrouwen onder zijn discipelen? Of ... ?

Blij dat de Oud-Katholieke Kerk vrouwelijke priesters kent? Bent u er uit? Laat
het ons weten via de stelling en licht uw keuze hieronder toe.


Reacties: 1-20, 21-39
Door Marten @ 2009-03-02 10:39:06
geen vrouwen in Utrecht
Maeve, ik zie dat de Utrechts pastoor (onzinnige recties) zijn bijdrage leverde, dus die weet het vast wel. Hoe kom je trouwens aan deze praatjes?
Door Gast: Biss.Bureau @ 2009-03-02 12:37:57
Vrouw en kathedraal
De eerste jaren na het besluit tot het openstellen van het ambt voor vrouwen is wel rekening gehouden met gevoeligheden in een enkele parochie. Na een paar jaar is die tijdelijke maatregel opgeheven. Zover ik me kan herinneren gold die afspraak echter niet voor Utrecht. Aangezien de vrouwelijke priesters hun handen vaak al meer dan vol hebben aan de eigen parochies, zal het voorgaan in Utrecht er niet zo snel van komen, temeer daar Utrecht ook twee eigen pastoors heeft.
[gewijzigd door Emile @ 2009-03-02 12:46:08]
Door Rudolf_scheltinga @ 2009-03-03 09:49:58
Ste. Gertrudis en vrouw
Ook in de Utrechtse Kathedrale Kerk van Ste. Gertrudis mogen vrouwelijke priesters voorgaan in de viering van de Eucharistie.

Zoals u kunt horen bij de afkondigingen voorafgaand aan de H. Mis, wordt daar mededeling gedaan van de naam de celebrant van de Eucharistie van 'de volgende zondag' indien het niet de eigen pastoor, danwel assisterend-pastoor betreft.
Door Gast: Anoniem @ 2009-03-04 16:21:35
Het lijkt misschien ongelooflijk, maar de parochianen van Utrecht hebben destijds wel duidelijk laten weten, dat ze er niet aan wilden. Wellicht zijn de tijden nu veranderd. Overigens is het te prijzen dat er niet is gezocht naar een "oplossing als bij de Anglicanen. In mijn parochie is resolution A en B gepasseerd, waardoor vrouwen formeel niet welkom zijn. Ik ben er echter nooit naar gevraagd...
Door Gast: Thea Noordijk-Jans @ 2009-03-04 21:57:31
vrouwen !
Wie stond er bij het sterven van Jezus onderaan zijn kruishout... jawel: EEN VROUW !
Wie mocht er als eerste constateren, dat de zoon van God uit zijn graf herrezen was... jawel: EEN VROUW !
Door Gast: Maeve @ 2009-03-07 09:28:38
Ik lees net de reacties aangaande vrouwelijke voorganger in kathedraal Utrecht. Bedankt iedereen die reageerde; ik ben blij dat het gerucht niet waar blijkt te zijn. Mijn excuses.
Door Gast: Menno Adelaar @ 2009-03-08 22:45:54
Een zinnige reactie
De wereld gaat door een grote transitie. Overal om ons heen storten piramiden van mannelijke macht ineen. Die macht, gesymboliseerd door de kracht en de sterkte van de opgerichte fallus, van de eenheid die alle verdeeldheid buiten zich moet bannen, voldoet niet meer. In plaats daarvan vinden we in de feministische theologie het beeld van de vagina, als twee lippen die elkaar kussen. Dat beeld wordt niet opgeroepen om een ander symbool te introduceren, maar omdat de intrinsieke waarde en kracht van verscheidenheid en verschil belangrijk zijn. Juist het verschil tussen man en vrouw maakt de Oud-Katholieke gemeenschap levend: we groeien. 'Man en Vrouw schiep hij hen' staat er. Het gaat om de vruchtbaarheid van ons leven als priester in een wereld vol godzoekers die vergeten zijn dat ze humus zijn: humaniteit en humiliteit horen bij elkaar. De verbinding met moeder Aarde moet hoognodig hersteld. Daarom is ons Oud-Katholieke Motto zo prachtig: Eenheid in Verscheidenheid. Ik wacht op mijn eerste vrouwelijke bisschop. Ze is al geboren.
Door Gast: Peter Hofman Kolk @ 2009-03-09 00:43:27
1. De wereld is altijd in transitie geweest.

2. Om vrouwen te emanciperen is het voor een man niet nodig zichzelf tot eunuch te reduceren.

3. Waak er bij het mediteren voor, niet geheel van de aarde vrij te komen, want dat is niet bevorderlijk voor de gezondheid.
Door Gast: M.v.d.Biggelaar @ 2009-03-09 11:43:18
Vrouwelijke priesters
Ik ken de OKKN pas een paar weken, ben goed RK, maar voel veel sympoathie voor Uw werk. Mijn probleem met star religiositeit is: Alles wat buiten ons koppoie bestaat is er niet of deugt niet.Maar het Al is meer dan net wat wij bedenken. Geef HET AL een kans te groeien ook in ons eigen zijn.In de boeken van Reint Gaastra en Gabriele zijn vrouw schrijft M.Magdalena persoonlijk via het spirituele schrijven dat in deze tijd het vrouwelijke weer een groei doormaakt, nadat het eeuwen en eeuwen was ondergesneeuwd. Dat is iets wat met Uw problematiek denkelijk ook te maken heeft. M. Magdalena noemt dat de tweede incarnatieperiode waarin wij nu zitten. Het is een evolutiegroeiproces.
(problemen met de Caps-lock toets hersteld door webmaster)
[gewijzigd door Dio @ 2009-03-09 12:26:49]
Door Gast: tine van os @ 2009-03-09 22:26:17
stemmen
Het priesterambt staat los van de sekse. Wij zijn het dus met de stelling eens, maar konden onze stem niet plaatsen. Hoewel het er soms op leek dat als er geen mannen genoeg waren de vrouwen aan de beurt kwamen. En nu nog vinden sommige de mannen beter dan de vrouwelijke priesters. Zie antwoorden.
Door Gast: Peter Feenstra @ 2009-03-10 19:48:56
Utrecht
Beste Maeve en Marten,
Het is gelukkig niet waar. Vrouwen gaan ook in de Utrechtse kathedraal gewoon voor in de Eucharistie. Anders zou het ook wel erg vreemd zijn: de kathedraal heeft tenslotte een voorbeeldfunctie voor het bisdom.
Door Marten @ 2009-03-11 09:46:57
Utrecht
Ik ben blij dat dit even is rechtgezet.
Door Gast: Maeve @ 2009-03-11 12:54:53
Ik ook!
Door Gast: slowfood @ 2009-03-13 00:31:45
hoezo, laatst?
Godspeed, wat is dat nu voor onzin? Het is al met al tien jaar geleden dat de OK een lang en grondig proces heeft afgerond met een 'ja' tegen vrouwelijke priesters. De vraag die de NOKA nu stelt is: "hoe is het nu, na tien jaar, bent u er blij mee?" Een volledig legitieme evaluatievraag. die in grote meerderheid met 'ja' wordt beantwoord. Mooi toch? Er voor opkomend toch? Het bewijst alleen maar dat er een juiste keuze is gemaakt. Maar dat wil toch niet zeggen dat er niet op teruggekeken mag worden? Hemel, zelfs 200 jaar na Darwin wordt er nog volop nagedacht en gediscussieerd.... en zou er tien jaar na invoering van het vrouwenkiesrecht niet met tevredenheid achterom zijn gekeken?
Door Gast: Erik @ 2009-03-13 03:20:18
De vrouw...
... heeft eeuwenlang moeten strijden tegen ongelijkheid op grond van het biologische feit dat zij een chromosoom anders heeft dan de man. Het feit dat zij vrouw is, is blijkbaar reden geweest om haar "onder de duim" of "achter het aanrecht" te houden.

Gelukkig is hierin in de 19e en vooral in de 20e eeuw eindelijk verandering in gekomen. De vrouw is - op papier - gelijkberechtigd geworden, nu gaarne nog in de praktijk.

Kerkelijk gezien kennen we een bijna 2000 jaar oude tradtie van het achterstellen van de vrouw, waarbij smoezen als "Ja, maar de vrouw heeft een andere roeping/taak/plicht (vrij uitwisselbaar) in het leven". Klepkoek. Het gaat om talent.

Een traditie die tegen de menselijkheid ingaat, is een traditie die niets met het Christelijk geloof, maar met vastgeroeste opvattingen te maken. Deze traditie heeft de Oud-Katholieke Kerk - Sacerdos ten spijt - verlaten. Immers, de Traditie is schitterend, maar een traditie van onderdrukking is geen traditie, maar onrecht.

In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is veel onrecht gepleegd. Gode zij dank raken steeds meer christenen er van overtuigd dat dit zo niet langer kan.

Is dit de tijdgeest? Ik geloof, dat het meer de tijd-Geest is. Moge deze Geest ook de meest verstarde mensen op aarde doen ontdoeien, opdat stromen van vrijheid en geestelijke bloei de mensheid ten deel zullen vallen.
Door Gast: Godspeed @ 2009-03-13 11:42:28
Gender
Door Gast: Peter Hofman Kolk @ 2009-03-14 01:46:25
comme il faut
Oud-katholieke priesters - mannen en vrouwen - verrichten hun arbeid in openheid.

Het is bedroevend dat zij hier worden bediscussieerd door mensen die zich verschuilen achter voornamen en malle nicknames.
Door Godspeed @ 2009-03-14 11:59:37
posting buiten de forumdiscussie om
Door Marten @ 2009-03-14 14:50:27
Godspeed, uiteraard, niks bedroevends aan. De redactie is in het bezit van onze personalia waarmee de hele wereld niets te maken heeft.
Reacties: 1-20, 21-39
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75