De vraag van april 2009


Tot wie bidden wij eigenlijk?
De vele namen van God

De vraag naar wie Jezus voor ons is, hangt misschien wel samen met de vraag van de stelling van dit nummer: Tot wie bidden wij eigenlijk?
Het rode kerkboek gebruikt 'Heer' en 'God'.
In ons persoonlijk gebed kunnen we ons richten tot Jezus of tot de Vader. Of met welke benaming ook we menen onze God te moeten of kunnen aanspreken. Op vertrouwelijke toon, op nederige afstand, met heilig respect. Het gebed kan een intiem gebeuren zijn, maar ook een welgemeende vrome standaardformule.

Als we bidden tot God, Vader, Zoon en Heilige Geest, hoe roepen we Hem (Haar) aan?

Laat het ons weten en geef uw mening op "de vraag van april".

Reacties: 1-14
Door Gast: Peter Hofman Kolk @ 2009-04-02 18:22:15
Door Emile @ 2009-04-02 21:55:24
Discussie?
Werd er om discussie gevraagd? Naar aanleiding van de inhoud van De Oud-Katholiek kwam deze vraag op en wij wilden graag eens weten welke aanspreekvorm werd gebruikt. Aangezien de meeste bezoekers van deze site op enige wijze kerkelijk betrokken zijn, is de wij-vorm niet misplaatst. Ook de heer Hofman Kolk wordt met regelmaat in de kerk gesignaleerd en daar wordt heel wat afgebeden. Ik vraag me af hoe je je daar aan kunt onttrekken.
Door Emile @ 2009-04-04 11:35:23
Correct
Geen speld tussen te krijgen. Inmiddels de tekst aangepast. Het gaat ons inderdaad om een beeld te krijgen.
Door Gast: Anoniem @ 2009-04-04 14:57:09
voorbeeld vragen
Door Gast: M. de Boer @ 2009-04-06 10:07:53
bidden
Ik vind de multiple choice niet zo goed gekozen met betrekking tot dit onderwerp. Het is inderdaad iets persoonlijks 'het bidden'. Ik ervaar bidden als in kontakt treden met een levenskracht die in ons allemaal zit en die gezamenlijk een heel grote kracht kan zijn, een kracht die je heel erg kan raken. Zo'n moment heb ik afgelopen weekend ervaren in mijn werk. Ik kwam daar in kontakt met een organisatie Eigen Kracht conferentie. Er werden vrijwilligers rond een patient met een probleem verzameld, om gezamenlijk tot een oplossing/hulp voor het probleem te komen. Dat samen oppakken van het probleem was zo krachtig en zo bijzonder. Het raakte mij diep. En zelfs zo dat het bij mij thuis nog doorwerkte. Mijn zoontje zou nog een palmapasenstok maken. Die hebben we gemaakt. Het is via zijn school traditie om die stok aan iemand weg te geven. Ik vroeg aan wie hij hem wilde geven. Hij zei aan die persoon waar ik dat weekend geweest was. Ik vond dat zo bijzonder. Hij kende die persoon helemaal niet. Maar hij was er helemaal van overtuigd dat hij het aan hem wilde geven. Ik merkte dat de palmpasenstok met veel warmte ontvangen werd. Dat soort gebeurtenissen ervaar ik als een gebed. Er komt als het ware enorm veel positieve energie vrij.
Door Marten @ 2009-04-07 18:22:03
Wijzer?
Zullen we van dit onderzoek iets wijzer worden? Bovendien raakt het de intieme sfeer. Je vraagt mensen bv toch ook niet hoe ze met hun partner omgaan. Daarbij kan de uitkomst vertekend worden, want ik heb al ettelijke malen kunnen stemmen. Wetenschappelijk is eea beslist niet.
Door Gast: Thea Noordijk-Jans @ 2009-04-07 20:24:23
vragen en hopen
Ik zou best graag willen weten tot wie of wat ik bid...
Heel soms heb ik het gevoel, dat de sluier een stukje opgelicht wordt. "Vol verwachting klopt mijn hart." Ik zal het zeker weten, als mijn hart echt niet meer kloppen wil...
Door Gast: Mattijs Ploeger @ 2009-04-08 15:57:59
In de liturgie
Interessant dat degenen tot wie in de oud-katholieke liturgie gebeden worden, niet allemaal in de antwoorden voorkomen, zoals de heilige Geest ("Kom, Schepper Geest, wees levenskracht") en de heiligen ("Wees gegroet").
Door Gast: Mario Been @ 2009-04-09 11:30:11
Verzuchtingen
Allereerst: goed gekozen onderwerp. Hier praten we veel te weinig over. Als het gaat om bidden of bijbellezen, daar wordt nou nooit over gepraat bij de koffie na de kerk. En daar is die koffie nou juist voor bedoeld, om je christelijk leven met elkaar te delen. Wordt naar mijn ervaring zelden of nooit gedaan in onze kerk maar het zou ons wel sieren.

Als ik bid is dat meer een Verzuchting van iets wat ik niet begrijp of waar ik niet uitkom en wat ik uit handen geef als zijnde voor mij onoplosbaar, en ik hoop met die verzuchting dat ik kwijt ben wat ik kwijt moet en de oplossing of misschien wel verantwoordelijkheid bij een Wezen buiten mijzelf leg. Dat lucht op en na een nacht slapen is daar de volgende dag verhoring op die verzuchting.

In een kerkdienst is het anders, daar is het gebed of de verzuchting immers openbaar en aan vooraf geformuleerde zinnen gebonden. Gebed in een kerkdienst mag echter nooit een aan te hoge eisen gebonden zijnd schouwspel worden of iets waar maar zo veel mogelijk Liturgische Toeristen op af komen. Te vaak missen deze laatsten de eerbied om in te stemmen met het gebed en zo aan de dialoog in de dienst tussen gelovig volk en godheid deel te nemen.
Door Gast: IJohn Hanegraaf @ 2009-04-17 04:15:12
bidden
Jezus zelf zei dat we tot de Vader naderen door Hem (JEZUS)
in onze gebeden.
Persoonlijk wil ik niemand overslaan en bid (spreek/dank)
dan ook vaak in de DRIE maal Heilige naam VADER ZOON EN
HEILIGE GEEST.
Door Michieldb5 @ 2009-04-18 17:27:39
Tot wie bidden wij eigenlijk?
ik bid voornamelijk toch God de Vader God de Zoon en God de Heilige Geest,

maar ook wel eens tot Maria, of een andere Heilige
Door Gast: philip @ 2009-04-20 21:40:10
bidden
ik bid tot God, maar bidden tot god door zijn zoon
Jesus Christes.
Omdat zoektocht naar God alleen mogelijk is door zijn
zoon Jezus Christes die voor ons mensen(zondaars)hier
voor aan het kruis is gestorven.
Maar ook mooi om te beginnen met Gij Eeuwige oorsprong
doel en zin van ons bestaan.
Door Emile @ 2009-05-01 17:12:27
gebed
Godspeed: dank voor je reactie. Aangezien ik zelf zondag de voorbeden mag verzorgen, zal ik je woorden graag ter harte nemen.
[gewijzigd door Emile @ 2009-05-01 17:13:25]
Door Gast: Peter Hofman Kolk @ 2009-05-05 03:57:49
close reading
Reacties: 1-14
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75