De stelling van december 2009

Op zondag 17 januari 2010 is het de Zondag van de Eenheid. Die zondag is het begin van de Week van gebed voor de eenheid van de christenen, een initiatief van de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie. In heel veel plaatsen zullen op die zondag lokale gemeentes en parochies onder één kerkdak te vinden zijn. Samen vieren en bidden, liederen zingen uit elkaars bundel en soms ook samen het brood delen. Er zijn mensen die wel elke maand zo'n viering-metelkaar willen hebben en er zijn mensen die op zo'n zondag vrijaf nemen van de kerk.

In de oecumene wordt hard gewerkt aan afstemming en toenadering. Diverse commissies zijn in dialoog en proberen de onderlinge samenwerking tussen kerken te bevorderen. Zo fuseerden in 2004 drie protestantse kerken tot één PKN, hebben anglicanen en oud-katholieken een full-communion, zijn oud-katholieke en rooms-katholieke theologen op internationaal niveau in gesprek over herstel van de volledige kerkgemeenschap (zie op okkn.nl het verslag van de onlangs verschenen Nederlandse vertaling van het rapport 'Kerk en Kerkengemeenschap') en - zie in de Oud-Katholiek van december - lijkt de Rooms- Katholieke Kerk open te staan voor zoekende anglicanen.

Goede ontwikkelingen?

Thema van de gebedsweek in januari is 'jij bent mijn getuige'.

Hoe kunnen onderling verdeelde kerken getuigen zijn van die Ene God, zou je kunnen zeggen.

Hoe kunnen broeders en zusters in Christus elkaar met de nek aankijken? En wat moet de buitenwacht daar niet van denken? Steek elkaar de hand toe en wees dat ene lichaam.

Maar als we samen gaan, wie heeft het dan voor het zeggen? En wat moeten we inleveren, hoe heilig is onze identiteit? Wie heeft het bij het rechte eind? Of klinkt dat al teveel als: wat is de ware kerk?

Wat zou uw reactie zijn als gezegd werd: 'de toenadering tussen de christelijke kerken is een

goede zaak'?

Reacties: 1-10
Door Gast: aad van puffelen @ 2009-12-14 18:10:44
samen gaan van christelijke kerken
het probleem is dat de RK kerk geen lid is van de wereldraad van kerken dat moet toch minimaal het geval moet zijn.
Door Gast: Anoniem @ 2009-12-15 12:05:19
Dat kerken meer samen gaan werken vind ik een goede zaak, vooral het feit dat we zo van elkaar kunnen leren wat we gelijk hebben, want verschillen weten we vaak al wel.
Wel moet dan elke kerk open staan voor elkaar en elkaar in waarde laten en niet het geloof willen opdringen aan de ander.
Door Gast: Hilversummer @ 2009-12-21 09:13:49
Door Gast: Jan van Kuik @ 2009-12-23 09:40:40
samen
We zijn als Christenen verplicht aan elkaar die ene en ware God te dienen. Het is dan met zekerheid geen verschil of het nu katholieken of andere Christelijke geloofsgroepen. De enigste verschillen zijn in de Liturgie weer te vinden die vele raakvakken hebben met elkaar.
Als Aktief Christen is voor mij de Gemeenschap van belang en om zich hier thuis te voelen.
We moeten elkaar dienen en bedienen in nagedachtnis aan Hem. Het bezoeken van zieken, ouderen en hen te begeleiden in het laatste uur van hun leven is voor mij de mooiste bezigheid met mijn Zusters en Broeders. Ook heeft God mij vele Talenten gegeven die ik mag en kan inzetten in mijn Gemeenschap. Ik ben heel dankbaar en tevreden en hoop dit nog heel lang te kunnen doen.
Ik wens u, lieve Zusters en Broeders een gezegend Nieuwjaar toe.
Uw Jan van Kuik
Door Gast: Peter Hofman Kolk @ 2010-01-03 02:43:46
oekoemene
Door Apocrypha @ 2010-01-03 16:20:08
Menselijke maat
@ Peter Hofman Kolk. Kerstmis: God neemt de menselijke maat aan. Menselijke bezigheden zijn God niet vreemd. Hij heeft geen aanhangers, alleen mensen. Onze eenheid is hem een zorg. Maar het hangt er natuurlijk vanaf wat je bronnen zijn. De katholieke traditie werkt Gods menselijkheid niet tegen, en reduceert God niet tot een "opperwezen" dat zelf niets zegt.
[gewijzigd door Apocrypha @ 2010-01-03 16:21:49]
Door Gast: Anoniem @ 2010-01-04 15:08:25
Zolang we maar een plaats kunnen vinden waar we ons thuis voelen met God en begrip hebben voor een ander, maakt het niet uit dat er splitsingen zijn. Ieder z'n kerk, z'n gewoonte, z'n overtuiging.
Door Dio @ 2010-01-05 10:49:04
Samenraapsel van andere pagina's
Door Gast: C.Folkers @ 2010-01-06 19:38:07
Manipulatie??
Een medeparochiaan (???) uit de verdenking dat er mogelijk gemanipuleerd is met de stemresultaten. Ik geloof nioet zo gauw in ee complot theorie. Is het niet logischer aan te nemen dat een aantal mensen wakker geworden zijn?
Door Gast: ben @ 2010-01-11 19:19:29
Als ik nu hoor dat de paus gezegd heeft dat het homohuwelijk een aanval op de schepping is.....
dan vraag ik me eerlijk gezegd af of je hier wel toenadering mee wil. Zelden zo'n grievende, walgelijke opmerking gehoord. Elke vezel in mijn lichaam verzet tegen deze persoon.

Als de OKKN doorgaat met "toenaderingt" tot deze lieden , en er zo weinig rekening gehouden wordt met gevoelens die deze persoon door zijn uitspraken oproept ,vraag ik me oprecht af of ik me hier nog thuis voel.
Reacties: 1-10
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75