Internationale BisschoppenConferentie (IBC)

De Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie (IBC) komt tenminste eenmaal per jaar in zitting bijeen. Lid zijn de diocesane bisschoppen (bisschoppen met een eigen bisdom). Zo heeft Nederland twee bisschoppen in de IBC (Utrecht en Haarlem).
De IBC heeft een eigen Statuut waarin de onderlinge betrekkingen zijn geregeld.
De IBC geeft na o.a. na iedere zitting van de IBC een verklaring uit, zie hiervoor de site van de Unie van Utrecht.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75