Stichting Oud-Katholieke Uitgeverij Pascal

ANBI Stichting Oud-Katholieke Uitgeverij Pascal 2018

Naam: Stichting Oud-Katholieke Uitgeverij Pascal

Fiscaal nummer: 2982079


Contactgegevens:

Stichting Oud-Katholieke Uitgeverij Pascal

Koningin Wilhelminalaan 3

3818 HN  Amersfoort


Bestuurssamenstelling en namen leden:

N. Lenten, voorzitter

Mw. E.C. Zwart, secretaris/penningmeester

E.M.P.P. Verhey, lid

Beleidsplan:

Het beleid is gericht op het uitgeven en faciliteren van publicaties ten dienste van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. 

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning

Doelstelling:

Het optreden als uitgever van boekwerken en andere publicaties voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en haar onderdelen en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. In voorkomende gevallen als uitgever optreden voor derden indien de uitgave bijdraagt aan de doelstelling van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Verslag Activiteiten

Nieuwe uitgaven en aanbod van eerdere publicaties worden gepubliceerd op de website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en zijn via deze website te bestellen.

Verkorte jaarrekening 2018

Baten 2018 2017        
Opbrengst verkopen -504 1.357        
Bedrijfslasten -1.090 -1.012        
  -1.594 345        
             
Rente 18 11        
  -1.576 356        

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75