Commissie FinanciŽn en Materieel (CFM)

De CFM: Landelijk actief

Wat is de CFM?

De Commissie Financiën en Materieel van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is bedoeld als koppeling tussen de parochies en de Landelijke kerk. De Commissie werkt onder verantwoordelijkheid van de Thesaurier (die door de synode wordt aangesteld) en voorziet de Thesaurier, het Collegiaal Bestuur en de Bisschoppen van advies en goede diensten.

De werkzaamheden van de CFM zijn binnen de Oud-Katholieke kerk van groot belang. Het is de CFM die er op toeziet dat de kosten van pastoraat en de overige afdrachten aan de landelijke kerk juist en tijdig verlopen, en het is de CFM die landelijk adviseert over het kostbare beheer van al onze prachtige gebouwen….

De CFM draagt de directe verantwoordelijkheid voor de gebouwen die in beheer zijn bij de landelijke kerk.

De CFM is verankerd in het statuut en werkt onder een eigen huishoudelijk regelement.


Wat doet de CFM?

De CFM verricht op dit moment de volgende werkzaamheden:

  • Financiële controle van de jaarrekeningen van de parochies
  • Advisering bij onderhoud van gebouwen
  • Advisering bij verstrekken van subsidies voor onderhoud
  • Hulp en ondersteuning bij geldwerving

(Een volledig overzicht van de taken en werkwijze van de CFM vindt u in het Handboek CFM.)

De CFM heeft daarvoor adviseurs die deskundig zijn op hun werkveld, en die de contacten onderhouden met parochies in hun omgeving. Een landelijk netwerk van adviseurs is dan ideaal. Met name voor onderhoudsvragen zullen de bouwkundig adviseur en de financieel adviseur nauw samenwerken om de parochie én de Bisschop van een deskundig advies te voorzien.

 De CFM wordt ondersteund door moderne ICT, waardoor informatie landelijk bereikbaar is, en communicatie efficiënt verloopt. Vergaderen blijft zo af en toe noodzakelijk, maar veel kan op afstand worden geregeld. Het Bisschoppelijk Bureau in Amersfoort zorg voor ondersteuning, maar liefst zo min mogelijk, gezien de prioriteiten van het Bureau!

De CFM vergadert naar behoefte, maar in de praktijk rond de 6 keer per jaar.


Wie zoekt de CFM?

Financieel adviseurs

U kunt een jaarrekening van een parochie controleren, vragen stellen over posten die niet duidelijk zijn en u kunt adviseren bij verschil van inzicht, subsidie aanvragen en opstellen van begrotingen. Het opstellen van de jaarrekening maakt natuurlijk geen deel uit van het werk!

U werkt samen met een bouwkundig adviseur van de CFM, en bent de vaste adviseur van een aantal parochies. Op basis van uw adviezen keurt de Bisschop de jaarrekeningen van de parochies goed of af.

U hebt ervaring als penningmeester van een parochie, of iets vergelijkbaars. U wordt ingewerkt door de reeds in de CFM werkzame adviseurs. Kennis van bv. Hagru-Cashflow is handig.

Bouwkundig adviseurs

U bent technisch en hebt oog voor gebouwen. U schrikt niet van bouwen en verbouwen, offertes en aanbestedingen. U kunt een advies opstellen, al dan niet in samenwerking met de financieel adviseur.  En als u graag zelf een schroefje in de muur draait is dat helemaal niet erg!

U beoordeelt meer jaren onderhoudsplannen, rapportages van de monumentenwacht en geeft praktische adviezen bij bouwkundige problemen.

De Bisschop geeft toestemming voor bouwkundige ingrepen op uw advies.

Adviseurs Geldwerving

De adviseurs geldwerving ondersteunen de parochies bij de jaarlijkse campagne van Kerkbalans. Maar ook het onderzoek naar de beschikbaarheid van subsidies uit bv vermogensfondsen of landelijke fondsen hoort er bij. Met name voor dit laatste doel zoeken we nog iemand.

Het aanvragen van subsidies is niet eenvoudig, en het benaderen van sponsors al helemaal niet. Als u ervaring heeft op dit gebied bent u zéér welkom in de CFM!

Organisatie

De CFM vergadert enkele keren per jaar, onderhoud contacten met het Bestuur van de OKKN, verzorgt het uitvragen van de jaarrekeningen en de ontvangst daarvan. Dit alles vraagt om enkele mensen die de vergaderingen voorbereiden, voorzitten, notuleren etc. En om mensen die bijhouden of jaarrekeningen zijn ontvangen, adviezen zijn gegeven, etc.

Op dit moment zijn we met name op zoek naar een secretaris.

Herkent u zich in een van de bovengeschetste profielen en heeft u tijd en zin om op deze wijze iets voor de kerk te betekenen, dan horen we dit graag. Een mail met uw reactie kan naar buro@okkn.nl. Waarvoor alvast dank!

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75