Stichting Oud-Katholiek Museum

De Stichting Oud-Katholiek Museum (OKM) is een van de participanten in het Museum Catharijneconvent te Utrecht. Het OKM heeft haar eigen collectie volledig ingebracht en ziet toe op het goede beheer en behoud van de oud-katholieke collectie in genoemd museum en is als "eigenaar" vertegenwoordigd in de Stichting Catharijneconvent.
Het OKM behartigt binnen het museum tevens de belangen van andere oud-katholieke bruikleengevers, waaronder de oud-katholieke parochies.

Informatie ten behoeve van de ANBI status.

Zie voor informatie over het Musuem Catharijneconvent.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75