Stichting Oud-Katholieke Diaconale Ondersteuning (OKDO)

Jaarverslag 2019

De Stichting Oud-Katholieke Diaconale Ondersteuning (OKDO) is in 2016 opgericht door Stichting St. Jansplaats en Stichting Oude Roomsch Katholieke Aalmoezenierskamer (ORKA).

Doel van de OKDO is het bieden van diaconale ondersteuning en het bijdragen aan het opvangen, versterken en het maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen.

Bestuur
Het bestuur van de OKDO bestond in 2019 uit de volgende personen: dhr. F. de Haart, penningmeester; mw. M. Hallebeek, tweede secretaris; mw. I. van Kasteel, secretaris; dhr. E. Hijzen, voorzitter.

Het bestuur heeft 1x vergaderd in 2019.

Activiteiten
Om (het werk van) de OKDO meer bekendheid te geven binnen de Oud-Katholieke kerk heeft de tweede secretaris een presentatie gegeven tijdens een landelijke bijeenkomst van penningmeesters op 22 juni 2019.

Aanvragen
Aanvragen voor individuele financiële hulp worden ingediend door pastores van de Oud-Katholieke parochies. In 2019 heeft de OKDO vier aanvragen toegewezen met een totaalbedrag van 8.450 euro.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75