Geschiedenis

Oud-Katholieke Kerkgeschiedenis

Uitgaven die betrekking hebben op de historie van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
Zie ook de Seminariereeks.


god-is-groter-dan-ons-hart-l-LQ-f

God is groter dan ons hart

De periode 1950-2000 is een tijd van grote veranderingen binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Welke rol speelde daarin Antonius Jan Glazemaker (1931-2018) als aartsbisschop van Utrecht (1982-2000) bij de besluitvorming over het wijden van vrouwen, het zegenen van homoseksuele relaties en de modernisering van de liturgie. Hoe werd polarisatie voorkomen en lag dat alleen aan zijn bestuursstijl?

€ 29.99

Leiden

Ode aan een 90-jarige

Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van het Leidse kerkgebouw bracht de parochie een bundel met verschillende bijdragen uit. Hoofdbestanddeel is de beschrijving van de bijzondere beschildering van het gehele kerkinterieur door de kunstenaar Chris Lebeau in de jaren 1928-1931.

€ 11.95

De Utrechtse kerk

De Utrechtse Kerk van de belofte

Jubileumboek ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Gertrudis kathedraal te Utrecht in 2014.

€ 27.50

Joris op 't Zand

Sint Joris op 't Zand - NU in prijs verlaagd!

Geschiedenis van de parochie te Amersfoort en het Oud-Katholiek Seminarie, met een inleiding over de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en haar leer, leven en liturgie.

€ 10.00

Dordt

H.Maria Maior - Nu in prijs verlaagd!

Geschiedenis van de kerk, haar kerkgebouwen, haar voorgangers en haar orgels van de Oud-Katholieke parochie van de Heilige Maria-Maior op de Voorstraat te Dordrecht. Rijk geillustreerd.

€ 15.00

Willibrord 60

60 jaar met Willibrord onderweg

Uitgave van de Werkgroep (voorheen Broederschap) Sint Willibrord ter gelegenheid van het 60 jarig jubuleum, 1949-2009. Diverse schrijvers

€ 6.50

Vrouwen houden

Vrouwen houden de kerk wakker

Uitgave ter gelegenheid van het tachtig jaar bestaan van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in Nederland. Geschiedenis en betekenis van de Bond.

€ 8.00

Stof zijt gij

Stof zijt gij... NU in PRIJS VERLAAGD

De reliekschat van de Gertrudiskathedraal. 1700 heilige overblijfselen.. vervlogen waarde of hervonden schat?

€ 10.00

Scan0001

Adjutorio Redemptoris

Persoon en leven belicht van dr.Andreas Rinkel. Aartsbisschop van Utrecht 1937-1970.

€ 8.50

onafhankelijk

Onafhankelijk van Rome en toch katholiek

Vier bijdragen aan de herdenking van de wijding van Conelis Steenhoven tot aartsbisschop van Utrecht over de oorzaken van het schisma, de geschiedenis van 1723 tot het heden en een concept over de verhouding met rooms-katholieke kerk in Nederland

€ 5.00

Hoge Heuvel

Van den Hogenheuvel gekomen

Geschiedenis van de priesteropleiding in de kerk van Utrecht 1683-1723

€ 15.00

Kok

Toewijding met vreugde

Persoonlijke herinneringen van Topy Kok-Smits

€ 2.50