Algemeen (Oud-Katholiek)

Prijzen incl. verzendkosten

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Wat geloven Oud-Katholieken nu eigenlijk? Wat is de geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk? Hoe zit het met liturgie en spiritualiteit? Wat maakt kerkstructuur nu uit, en waarom is deze kerk oecumenisch zo actief? Je weet wel ongeveer wat de Oud-Katholieke Kerk is, of je weet het niet, maar wilt je gaan oriŽnteren. Het nieuwe boek De Oud-Katholieke Kerk van Nederland biedt een degelijk uitgangspunt.

€ 14.99

Jorisboek

Oud- en nieuw-katholiek - NU EXTRA VOORDELIG

Een 'mission statement' voor de Oud-Katholieke Kerk, geschreven door aartsbisschop Joris Vercammen. Het belang en betekenis van het oud-katholicisme in de Nederlandse situatie.

€ 7.50

Wegwijs

Wegwijs in de Oud-Katholieke Kerk - NU EXTRA VOORDELIG

Een bijgewerkte herdruk van een eerder verschenen uitgave van de hand van mgr.dr. D.J. Schoon. Een beknopte inleiding in de geschiedenis, de voornaamste geloofsopvattingen, liturgie, organisatie en relaties met anderen kerken.

€ 9.95

WTa_Cover_Oud-katholiek_erfgoeddefkopie

Oud-Katholiek Erfgoed

Het vervolg op het boek van Lia Schade van Westrum over erfgoed uit de schuilkerken. In dit boek worden de kerken beschreven, die gebouwd zijn in de 20e eeuw of in de 21e eeuw in gebruik zijn genomen.

€ 34.50

Dromen

Dromen, denken en doen

Een geloofsverhaal over kerkopbouw in Jorwert. Neerslag van ervaringen van een vijfjarig experiment.

€ 14.50

Omslag SprekendeStilte

Sprekende stilte

Dichtbundel van de hand van Wim de Boer, geinspireerd door bezoeken aan Taizť. Fijnzinnige tekeningen van Ria Schoof.

€ 8.50

Ramentoboekje

Alberto B. Ramento

In 2006 werd bisschop Alverto Ramento om zijn getuigenis vermoord. Met meer overtuiging dan ooit kiest zijn Filippijns Onafhankelijke Kerk de kant van de armen. Geweld blijkt niet in staat het bondgenootschap van christenen met en die onderdrukt worden te ondermijnen. Dit boekje gaat over dit bondgenootschap, er zijn o.a. preken van bisschop Ramento opgenomen.

€ 17.50

Opgewekt

Opgewekt geloven

Een eerste kennismaking met het christelijke geloof zoals dat beleefd wordt in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

€ 2.00

dienen

Niet om gediend te worden maar om te dienen

Brochure over de diaconale opdracht van de kerk.

€ 2.00

Omzien in Gods naam

In Gods naam omzien naar elkaar

Herderlijke brief over pastoraat 2002.

€ 2.00

register

Registers op het maandblad De Oud-Katholiek 1960-1984 en 1985-1999.

Overzicht van artikelen in het maandblad De Oud-Katholiek

€ 14.00

Leglise

l'Eglise d'Utrecht (EXTRA VOORDELIG)

Franstalig overzicht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, haar geschiedenis, haar plaats binnen de Unie van Utrecht, haar relaties met de Anglicaanse gemeenschap, de kerken van de Orthodoxie en de Rooms-Katholieken en haar plaats in de Oecumenische Beweging.

€ 7.60

Statuut IBC

Statuut van de in de Unie van Utrecht verenigde oud-katholieke bisschoppen

Statuut van de bisschoppen van de Unie van Utrecht het Duits, Engels, Nederlands, Frans en Tjechisch weergegeven.

€ 10.00