Werkgroep Sint Willibrord

De Werkgroep Sint Willibrord (voorheen Broederschap) houdt zich bezig met de spirituele vorming.
De werkgroep heeft een eigen website waarop verdere informatie valt te lezen en een overzicht van de activiteiten.

Oud-katholiek-zijn als levenskunst

Als het feest onder de mensen zou verdwijnen… als van het geloof alleen maar een verstandelijk betoog overblijft en in de kerk het 'rationele betoog' de overhand krijgt… dan blijft er slechts een schraal aftreksel over van de boodschap van Gods vriendschap. De Bijbel ont-dekt die vriendschap als de adem waarvan mensen leven, als een hartstocht die het leven tot een feest maakt! Het is een kunst om dat in de gaten te krijgen. Spiritualiteit is levenskunst en heeft te maken met de spirit in je leven, met wat voor jou een toegevoegde waarde in je leven is. Oud-katholiek-zijn heeft ook met die spirit te maken. Het is toch de bedoeling dat door oud-katholiek te zijn ons leven er ook in een of andere zin een beetje feestelijker op wordt? 

Zie voor bijeenkomsten de nieuwsberichten en agenda op deze site en de website van de Werkgroep.

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75