Quasimodolezing

De Quasimodolezing is een initiatief bedoeld voor allen die zich betrokken voelen bij vragen rond geloof en kerk in de huidige samenleving. De lezing vindt plaats rond de 2de zondag van Pasen, zondag Quasimodo. Met de lezing worden thema's die in de (oud-) katholieke traditie een belangrijke rol hebben gespeeld, in een ruimere context geplaatst en onderzocht op hun betekenis voor de actuele situatie van geloof en kerk. Een internationaal bekend specialist geeft zijn of haar visie op het thema, waarop twee andere deskundigen in het kort reageren. Aansluitend is er gelegenheid tot gedachtenwisseling met het publiek. 


Locatie: Gertrudiskapel, Willemsplantsoen te Utrecht
Datum: zaterdag 18 april 2009
Aanvang: 14.00 uur
Kosten: € 15,- (studenten € 10,-) toegang, koffie/thee, publicatie
Aanmelding: per e-mail aan: Bisschoppelijk Bureau of per brief aan:
Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Koningin Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort en
gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 22.50.00 ten name van Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort, onder vermelding van: Quasimodolezing 2009.

Thema
Sprekers
Programma

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75