Catechese

Catechese
De lering die kinderen voorbereidt op de eerste communie wordt in principe gegeven tussen het 10e en 12e levensjaar. Hiervoor wordt sinds enige tijd gebruik gemaakt van de 'Basiscatechese' (S.G.O.). In dit project worden kinderen van 10 t/m 12 vertrouwd gemaakt met de wereld van het geloof en de parochie.
Deze methode speelt in op de kritische nieuwsgierigheid van kinderen. Kinderen in de genoemde leeftijd staan open voor nieuwe vaardigheden en kennis. De 'Basiscatechese' is ontwikkeld vanuit protestante kerken, maar het materiaal is oecumenisch van aard. In de werkgroep die meewerkte aan de ontwikkeling van het materiaal was ook inbreng van oud-katholieke zijde. De methode is dan ook goed in onze kerk te gebruiken, maar ze bevat geen specifiek oud-katholieke onderwerpen.

Daarom hebben we recentelijk een drietal lessen ontwikkeld als aanvulling op de 'Basiscatechese'. In de eerste twee lessen van deze aanvulling staan twee belangrijke figuren uit de ontstaansgeschiedenis van de oud-katholieke kerk centraal en de laatste les handelt over onze kerk vandaag de dag. Bij deze lessen hoort een boekje met een tweetal verhalen. In het eerste verhaal staat Phillipus Rovenius centraal. Rovenius was apostolisch vicaris en aartsbisschop aan het einde van de 80-jarige oorlog. Over hem doet het prachtige verhaal de ronde dat hij ooit in vrouwenkleding aan de schout en zijn rakkers zou zijn ontsnapt.

Dit verhaal getuigt ervan dat er in die periode moed voor nodig was om het katholiek geloof te belijden. Een bijzondere rol in dit verhaal en in het leven van Rovenius is weggelegd voor Hendrika van Duivenvoorde, zij had de moed om de aartsbisschop in die moeilijke jaren onderdak te bieden. Het tweede verhaal handelt over Cornelis Steenoven. Steenovens leven speelde zich af op een scharnierpunt in de geschiedenis van onze kerk, met zijn wijding tot aartsbisschop werd de breuk met Rome definitief. In beide verhalen wordt een kind ten tonele gevoerd waardoor de verhalen binnen de belevingswereld van de catechisanten wordt gebracht. In het 'ten geleide' schrijven onze huidige bisschoppen dat Rovenius en Steenoven op een verantwoorde manier in de verhalen tot leven worden gebracht, en ze zijn er zeker van dat niet alleen kinderen de verhalen met genoegen zullen lezen. De aanvullende lessen zijn bij het oud-katholiek boekhuis in Amersfoort te bestellen.
Het verhalenboek kost Euro 6,- excl. verzendkosten en het lessenboek kost Euro 18,50 excl. verzendkosten.

Vormselcatechese
Voor de vormselcatechese is een tweejarig lesprogramma ontwikkeld dat specifiek gericht is op 13 t/m 15 jarigen.
Met de mooie naam Kabaal en verhaal worden de lessen aangeboden. Het materiaal is losbladig in twee mappen inclusief werkbladen, verhalenbundel e.d. De prijs bedraagt Euro 25,-  Eveneens te bestellen via het boekhuis.


Catechesecursus
De commisie voor de Catechese heeft inmiddels twee cursussen gedraaid. Er is een tiental catecheten opgeleid om in de parochies samen met de pastores de catechese te verzorgen. Enkele zijn ook daadwerkelijk actief.
Een derde cursus is op dit moment niet voorzien.

De opleiding behelst de bijbels-theologische achtergrond, de catechetische vaardigheden en de praktische training. Ze is gericht op het praktisch functioneren in de context van de oud-katholieke parochie. De opleiding duurt 1 jaar (waarin circa 11 zaterdagen) en daarna wordt een aantal terugkomdagen voorzien.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75