Oecumenelezing

De komende assemblee van de Wereldraad van Kerken staat centraal op de jaarlijkse oecumenelezing, georganiseerd door de Raad van Kerken in Nederland op 20 januari a.s.
"Van genade en vernieuwing" is het motto van de lezing, die Lieve Troch houdt in de Geertekerk te Utrecht.
De lezing beging om 15.00 uur en de toegang is 10 euro te voldoen bij binnenkomst.
Er wordt gezongen onder leiding van Jan Marten de Vries en de liturgische afsluiting wordt verzorgd door ds. Wies Houweling, lid van het Central Committee van de Wereldraad.

Voor het volledige programma zie de Raad van Kerken

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75