Het DING van Groningen

Het ding dat centraal staat in de parochie is – hoe kan het ook anders – een koffer. In de eerste plaats in gebruik in de diensten in Engelbert. We huren de kerk; enkele vaste meubelstukken mogen blijven staan, maar alle andere tekenen van onze aanwezigheid dienen na de dienst verwijderd te worden. Vandaar de koffers. Ze worden gestald op de orgelgalerij. De koster van de zondag is anderhalf uur van te voren aanwezig, haalt de koffers naar beneden en richt de kerk in. Ach, en dan druppelen er altijd al mensen binnen die gaan meehelpen en ook na de dienst maken vele handen licht werk.
Ook in Jorwerd wordt uit koffers geleefd.

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75