Het DING van Egmond

De parochie van St. Agnes is in het bezit van een opmerkelijke klok: een Angelusklok met als jaartal 1385. Van dit klokje is bekend dat het in de Franse tijd (1795 – 1813) door pastoor Mooleman aan de kerkmeesters in bewaring is gegeven.
Om de klok voor roof te vrijwaren en voor de parochie te behouden heeft de kerkmeester het ingegraven in het ‘Vureboetsduin’. Het is daar later ongeschonden uit te voorschijn gehaald en heeft jaren gehangen in de klokkenstoel op de oude pastorie in de Zuiderstraat.

Dit luidklokje werd bij de bouw van de huidige kerk in de Voorstraat in een klein torentje boven het priesterkoor aangebracht. Het werd jarenlang door de misdienaars geluid voor het begin van de doordeweekse diensten en de zondagse vroegkerk. Helaas verkeerde de kleine toren in de jaren zestig in een zodanige staat dat het kerkbestuur besloot deze af te breken, omdat het geld voor de restauratie ontbrak.

In 1986, bij het 100 jarig bestaan van de kerk, is het kleine torentje teruggeplaatst. De Angelusklok is na vele omzwervingen en een goede opknapbeurt weer in gebruik genomen. Ze hangt nu niet weer in het torentje, maar achter in de kerk en wordt gebruikt om de aanvang van de kerkdienst aan te geven!

Tekst en foto: Rudolf Scheltinga

 

 

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75