Het DING van ...Amsterdam

De gevelsteen met de Ooievaar is afkomstig uit de voormalige schuilkerk van de HH. Petrus en Paulus aan de Barndesteeg. Daar was hij aangebracht in de gevel van het huis aan de tuinzijde. Doordat er later een muurtje voor gebouwd werd, wist niemand van het bestaan ervan. Maar toen de eigenaar in 1954 het muurtje afbrak, kwam de steen tevoorschijn en ging hij over naar het Gemeentelijke Monumentenbureau. Nu wilde het toeval dat het hoofd van dit bureau tevens bestuurslid was van de hoofdstedelijke historische vereniging Amstelodamum, waarvan de secretaris, Jan Ringeling, lid was van de oud-katholieke parochie in de Ruysdaelstraat. Deze kreeg het Bureau zover dat het de steen aan de parochie wilde afstaan, op voorwaarde dat hij in de kerkruimte zou worden aangebracht. Zo geschiedde en op eerste kerstdag 1954 onthulde pastoor Heyligers de steen. Waar komt die Ooievaar vandaan? In 1705 kocht de parochie het huis in de Barndesteeg, dat in de middeleeuwen deel had uitgemaakt van het Maria Magdalena-in-Bethanënklooster en later een herberg was geworden, van de weduwe Jacoba Roch-van Erp. Haar grootvader was de koopman Marcus de Vogelaar, die zijn naam in de steen vastlegde. Zo kwam de kerk aan haar naam.

 

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75