Onderscheidend betrokken

Willibrord Icoon

Het Collegiaal Bestuur heeft in 2010 het initiatief genomen om zijn waardering uit te drukken voor vrijwilligers binnen de kerk, die zich op een onderscheiden wijze hebben ingezet.

Deze waardering heeft de tastbare vorm gekregen van een icoon van de H. Willibrord, de Apostel der Nederlanden, en een oorkonde.

Toekenning

Verzoeken tot toekenning worden gericht aan het Collegiaal Bestuur. Het bestuur besluit tot toekenning op basis van een voordracht van een kerkbestuur of een ander gremium binnen de kerk.

Criteria: de voorgedragen kandidaat(e) heeft gedurende tenminste vijfentwintig jaar op meer dan één terrein, hetzij landelijk, hetzij parochieel, blijk gegeven van grote betrokkenheid en inzet en daardoor bijgedragen aan de uitstraling van de kerk.

De toekenning geschiedt bij voorkeur ter gelegenheid van een concreet jubileum van de kandidaat.

Amersfoort, 8 maart 2011

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75