Vastenactie 2012

Bisdom Niassa

Voor de vastenactie 2012 heeft het Collegiaal Bestuur gekozen voor een door Sint Paulus, O.K. Missie en Diaconaat Buitenland, aangedragen project in het Anglicaanse bisdom Niassa in Mozambique.

De informatie over het project is hier te vinden.

 

Collecte-aanbeveling Vastenactie 2012
Het Anglicaanse bisdom Niassa in Mozambique kent al jarenlang een enorme groei. Enige jaren geleden ontstond daardoor een groot tekort aan priesters. Dankzij de opbrengst van onze vastenactie in 2006 zijn inmiddels een groot aantal catecheten opgeleid tot ‘community-priest’, gekozen uit de eigen gemeente en bedoeld om daar ook voor te gaan. De opbrengst van de vastenactie van dit jaar is bedoeld om twee jaar lang het honorarium van een opbouwwerker, die jeugdleiders gaat opleiden, te kunnen betalen.  Deze jeugdleiders krijgen een basisopleiding voor lokaal jeugd- en jongerenwerk. Veel jongeren zijn al actief in een kerkkoor. De bedoeling is deze jongeren te stimuleren om ook andere, praktische taken, binnen de ‘community’ op zich te nemen. Dus niet alleen ‘woord’, maar ook ‘daad’, voor hen die dat nodig hebben.
Verder wil men voor de jongere kinderen graag een kinderbijbel en Bijbelverhalen in de landstaal, het Portugees, vertalen. Plaatselijke kunstenaars zullen de kleurige illustraties maken, zodat de verhalen de kinderen in Mozambique aanspreken en zij zichzelf in de lokale situatie nog beter kunnen herkennen.
Bij deze vastenactie gaat het om jeugd die kansen verdient. De helft van de bevolking in Mozambique is jonger dan 18 jaar. Als het ergens geldt dat de jeugd de toekomst heeft, dan is het wel daar!
Het Collegiaal Bestuur vraagt graag uw steun!

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75