Voorjaarskamp

Jaarlijks organiseert de voorjaarskampcommissie het voorjaarskamp rond Hemelvaartsdag. Een ontmoeting waar iedereen welkom is: jong en oud, gezinnen en alleenstaanden. In 1976 vond het eerste voorjaarskamp in Laren plaats. Het verheugt zich vandaag de dag nog steeds in een grote belangstelling. De laatste jaren is de toeloop zo groot dat er een maximum aan het aantal deelnemers moet worden ingevoerd.

Het initiatief tot het voorjaarskamp was aanvankelijk uitgegaan van de Bond van O.K. Vrouwen in Nederland, sinds enkele jaren echter is de organisatie zelfstandig geworden en werkt rechtstreeks onder het Collegiaal Bestuur.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75