Het DING van Culemborg

Een gestolen kruisbeeld! Het staat op het hoogaltaar en neemt een centrale plaats in de kerk in. Het ivoren corpus dateert uit het begin van de 17e eeuw. Het beeld is in 1628 door Piet Hein buitgemaakt op de Spaanse zilvervloot.
Volgens De Oud-Katholiek van november 1936 was er vroeger een opschrift dat als volgt begon:

‘Dit Christusbeeld de Spanjaar door Piet Hein ontnomen

Toen hun rijke vloot was in zijn macht gekomen.’

Helaas is dit opschrift, bewijs van de duistere herkomst, verloren gegaan.


 

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75