Het DING van Gouda

Wonderlijk, zo’n klein portretje dat opeens zichtbaar wordt in het imitatiemarmer van het altaar. De decoratieschilder heeft bij de laatste restauratie van de kerk in 1980 zijn zelfportret aan ons nagelaten als een herinnering aan zijn restauratiewerk. Een oude gewoonte, want in ons gebouwencomplex treffen we op meerdere plaatsen herinneringen aan vaklieden aan. Zo vonden we bij de kortgeleden voltooide renovatie van onze pastorie achter een wand de volgende tekst: 'Deze muur gezet 20 Mei 1897 door Baas J. Clement stucadoor Frederik Kiene'. En ook de diverse schilders krassen tot op heden hun naam en het jaartal van hun werkzaamheden in het daklood. En wat troffen we aan in het imitatiemarmer van de trapbalustrades van onze pastorie? Een primitieve afbeelding van een mannetje, een zelfportret, dat de decoratieschilder, die het marmerwerk in 1860 heeft aangebracht, daar geschilderd heeft. Ons gebouwencomplex is, zo blijkt, met liefde gebouwd.

Foto: Ellen Dekker 

Reacties: 1-1
Door Gast: Wim. @ 2012-12-17 11:43:30
Het ding.
LEUK.
Reacties: 1-1
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75