Vastenactie 2013

Vastenactie 2013

Het binnenlands diaconaat is voor dit jaar de bestemming van het vastenoffer. Sinds vorig jaar bestaat de speciale commissie Ste. Barbara, die zich geheel richt op de missie en het diaconaat in eigen land.

De kerk is niet alleen geroepen om in de wereld het evangelie te verkondigen, maar ook om het woord in de praktijk te brengen. Ste Barbara tracht dat bewustzijn te vergroten en ook daadwerkelijk de verschillende projecten te ondersteunen.

Voorbeelden zijn:

- het citypastoraat in Rotterdam

- het straatpastoraat in Leiden

- het zeemanspastoraat in Vlissingen

- het luchthavenpastoraat op Schiphol

- de individuele hulpverlening

Ste Barbara is een nieuwe commissie en staat nog niet zo in de schijnwerper, alle reden om het werk van de daarbij betrokken mensen van harte te steunen.

Het Collegiaal Bestuur vraagt graag uw steun!

Hier treft u de brochure aan over het vastenoffer, die informatie geeft over de diverse projecten van Ste. Barbara.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75