Economie met spiritualiteit!

17 februari

Elke ochtend hebben we een bijbelstudie in steeds weer dezelfde kleine groep. Vanochtend lazen we samen de tekst van Jesaja waarin hij Gods droom voor mensen schetst. Het is de bekende tekst van het wolf en lam die samen grazen, de leeuw die samen met het rund stro eet. En enkele verzen daarvoor staat er: er is geen zuigeling meer met een kort leven en geen grijsaard die zijn dagen niet vervult.(65,20). Het is zo’n vers waar we niet zo bij stilstaan. Het is onderdeel van dat ene grote visioen van vrede dat Jesaja verkondigt.  Zoniet vanochtend, toen Sofia uit Ghana vertelde dat bij hen twee zuigelingen op de duizend sterven en dat het slechts voor een uiterst kleine minderheid weggelegd is om ‘grijsaard’ te worden! Door de mond van Sofia spreekt de bijbel dan ineens een heel andere taal. Deze wordt tot een sleutel om de werkelijkheid te lezen. En dat kan dan niet meer zonder gevolgen blijven.

Het is een verdienste van de Wereldraad de bijbelse boodschap altijd verbonden te hebben met de leefsituatie van mensen. Gods’ Woord is geen abstracte boodschap noch een doekje voor het bloeden. Gods’ Woord is een woord van concrete liefde voor elke mens! Daarom is de Bijbel op de eerste plaats een sleutel om onze wereld te ontcijferen. AGAPE is het Griekse woord voor solidariteit en liefde tussen mensen. AGAPE is ook het letterwoord van een document dat vandaag op de assemblee werd voorgesteld. Het staat voor:”Alternative Globalization Adressing People and Earth.” Het gaat erom een alternatief te bieden voor de globalisering van markt en kapitaal die mens en aarde uitbuit ten voordele van een kleine groep heel erg rijke mensen. De presentatie had een hoog slogangehalte en dat was best jammer. De zaak is immers te ernstig om deze met slogans af te doen. Er zit veel meer in het document. Er worden heel concrete voornemens geformuleerd. Daarin zijn we als kerken gewoonlijk nog wel goed. Wat het soms echter wel eens laat afweten is de gedegen analyse. Ook daartoe worden goede aanzetten gegeven in het document, maar dat moet – denk ik – nog grondiger. Je moet mensen namelijk kunnen overtuigen dat een neo-liberaal systeem niet alleen veel ellende veroorzaakt maar bovendien ook nog onproductief is bijvoorbeeld. Dat hoorde ik een econoom die het kan weten vandaag beweren. Kerken worden anders weer gemakkelijk als zweverig en als te ‘soft’ versleten. Terwijl de Bijbel toch alles behalve ‘soft’ is. De bijbel legt de vinger op de wonde: zonder uitbouwen van een kwalitatieve gezondheidszorg die kindersterfte terugdringt en de levensverwachting verhoogt, wordt het Ghana van Sofia nooit ‘de nieuwe aarde’ waar God ook voor de Ghanezen van droomt.

Het Woord van God daagt ons uit een ‘AGAPE-economie” te ontwikkelen, een economie met een spiritualiteit dus. Onze economie is teveel een ongeleid projectiel, ze moet weer tot “zorg voor het leven” worden.

Joris Vercammen    

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75