De DINGen van ... Rotterdam

De parochie van Rotterdam heeft vele dingen die het waard zouden zijn om op de landelijke website van de OKKN in de schijnwerpers te staan. Prachtig 16e en 17e eeuws zilverwerk, bijvoorbeeld. Of paramenten uit vervlogen tijden. We hebben er echter voor gekozen om een wat apart ding voor te dragen voor de rubriek ‘Het ding van...’: de twee torens van de Paradijskerk. Apart, want strikt genomen kun je bijna niet zeggen dat twee torens één ding zijn. Wellicht dat het daarom beter is om de titel van deze rubriek voor een keer te veranderen in: ‘De Dingen van...’. Want twee torens zijn misschien niet één ding, maar toch zeker wel twee dingen.

En wat voor een dingen. Niet veel oud-katholieke parochies zijn gezegend met heuse torens. Dit paar torent hoog uit boven de Nieuwe Binnenweg, en vormt daarmee een belangrijk herkenningspunt voor mensen in de stad. Zeker als de vier klokken in de rechtertoren op hoogfeesten worden geluid. (De oplettende luisteraar kan in de klokkenmelodie het ‘salve regina’-motief herkennen.) Een schuilkerk is de Paradijskerk daarmee zeker niet. Je kunt er niet omheen. En dat is ook juist de bedoeling van de parochie. De Paradijskerk is een open plek, een ruimte, waar mensen elkaar in vreugde en verdriet willen ontmoeten. Voor iedereen die behoefte heeft aan een moment van rust en bezinning, een troostrijk woord, of gewoon een plek om even stil te zijn: volg de torens maar.

Op dit moment staan de torens in de steigers. Omvangrijke restauraties zijn nodig om de torens ook de komende vijftig jaar hun bakenfunctie te laten vervullen. Dat leek ons een mooi moment om wat extra aandacht voor ze te vragen. Zeker ook omdat het hele restauratieproces mooi op de speciale webpagina van de parochie is te volgen, bijna in real-time. Maar natuurlijk is iedereen niet alleen virtueel maar ook ‘in het echt’ van harte welkom om de kerk te bezoeken. Volg de torens maar, naar binnen.

foto's: Joost Janssen Zeegers en Teun van Dam

 

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75