Lezersonderzoek

In oktober 2012 werden de lezers van het blad in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over de opmaak en de inhoud van het blad, De uitkomst van het onderzoek:

Er wordt goed gelezen: 92% van de respondenten leest alle zeven nummers.

De totale indruk en opmaak van het blad: 98% van de respondenten is daar tevreden over.
Op details gevraagd:  3% is niet zo gecharmeerd van de fullcolour en 5% heeft soms wat problemen met de helderheid van de tekst, 8% vindt de lettertypes niet optimaal en 15% is van mening dat er teveel illustraties zijn ten opzichte van de tekst. Voor 3% kunnen er nog wel wat illustraties bij.

Toegankelijkheid inhoud: 85% van de respondenten waardeert de inhoud als toegankelijk, 9% vindt de inhoud te moeilijk en voor 6% is de inhoud te oppervlakkig .
De thematische opzet is door de grote meerderheid (94%) wel herkend en 76% waardeert dat positief, 16% vindt het matig, 3% slecht.

Wat spreekt de lezers nu het meest aan? Op deze voor de redactie niet onbelangrijke vraag antwoordt 28%: religieuze onderwerpen, 24% vindt de landelijke oud-katholieke berichten het meest aansprekend, 15% kiest voor artikelen over algemene levensvragen en 11% voor de persoonlijke verhalen. Kleine voorkeuren voor lokale berichten en voor internationale oud-katholieke berichten.

Wat ontbreekt?: 41% van de respondenten meent dat er meer oud-katholiek nieuws in het blad zou moeten komen, 24% wil meer weten van de internationale kerkwereld, terwijl 22% opiniërende artikelen mist, 7% tenslotte mist een echte strip in het blad.

Frequentie: Driekwart van de lezers meent dat het huidige aantal van zeven nummers per jaar prima is. Voor 11% mogen dat wel minder nummers zijn, 13% verkiest een maandblad.

Repons: 101 
Leeftijd van de invullers: 

- 70 jaar en ouder  18%
- 60-69 jaar  30%
- 50-59 jaar  9%
- 40-49 jaar 10%
- 30-39 jaar 12%
- 0-29 jaar    3%

Afkomst invullers:
- geboren oud-katholiek  32%
- laatste vijf jaar toegetreden 12%
- tussen de vijf en tien jaar toegetreden 8%
- langer dan 10 jaar toegetreden 15%
- gastlid 11%
- geen lid, wel lezer: 3%

In de waardering van het blad valt geen specifiek onderscheid te maken tussen geboren oud-katholieken of mensen, die tot de kerk zijn toegetreden.

 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75