Het DING van Enkhuizen

Het Ding van Enkhuizen is de 'eerste steen' van de vorige kerk die in het portaal van de vervangende, huidige kerk bevestigd is.

In Enkhuizen, op de Breedstraat, wordt door de katholieken al honderden jaren op dezelfde plaats 'gekerkt'. Van 1633 in een verbouwd pakhuis, vervolgens van 1870 in een nieuw gebouwde kerk (in 'waterstaatstijl') en vanaf 1908 tot heden in een vervanger van deze 'waterstaatkerk', het huidige kerkgebouw.

De eerste steen van genoemde 'waterstaatkerk' werd, zoals de foto aangeeft, door pastoor J.J. van Tiel in 1869 gelegd. Deze pastoor van de Enkhuizer parochie was daar in 1862 al op negentienjarige (!) leeftijd tot priester gewijd.

De nieuwe 'waterstaatkerk' en de pastorie vertoonden binnen tien jaren na de bouw diverse scheuren. In de jaren daarna verdienden timmerman, metselaar en stukadoor 'goud' aan het herstel daarvan. Tenslotte werd het kerkcomplex zo bouwvallig, dat in 1905 het plafond van de pastorie naar beneden kwam, een jaar later gevolgd door het koor in de kerk … Al deze bouwkundige ellende werd veroorzaakt doordat van vele heipalen alleen de 'kop' in de veengrond was geheid en de kerk daardoor op vele plaatsen verzakte.

Nadat deze 'waterstaatkerk' nauwelijks 36 jaar in gebruik was geweest, moest de bisschop van Haarlem Mgr. J.J. van Tiel in 1906 de opdracht geven tot sloop van dit kerkcomplex.

Zo overkwam het de parochie Enkhuizen dat hun pastoor J.J. van Tiel, die in 1869 een eerste steen legde voor een nieuw kerkgebouw, zelf als bisschop van Haarlem in 1908 een nieuwe vervangende kerk moest inwijden…

Een eerste steenlegging is in de huidige kerk niet zichtbaar aanwezig, wellicht om de 'goden' niet te verzoeken.

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75