Het DING van Maastricht

Onze kerngroep heeft niets in bezit, behalve de geschiedenis, die van ons allen is. Maar deze geschiedenis is dan ook interessant genoeg: in het Oud-Katholiek Propaganda blad van 28 februari 1914, eerste jaargang, nr.5 lezen wij op  de voorpagina: ‘Belangrijk bericht. Eerste oud-kath. Godsdienstoefening te Maastricht in de Luthersche kerk Hondstraat 8, op zondag 15 maart aanstaande’. En verder in het blad: ‘Pastoor C. Wijker van Amersfoort zal de heilige mis opdragen en preeken, terwijl voor dezen keer naar men hoopt ook het orgel zal klinken.’ In het verslag over deze eerste dienst lezen we: ‘De aanblik  van het inwendige der kerk voldeed zeer goed. Men zag er ene fraaie altaartombe waarop kruis en kandelaars, en communiebank met kleed, en verder  nagenoeg alles wat bij een katholieke godsdienstoefening  behoort… Een der beste oud-katholieke  organisten was aanwezig en bespeelde het fraaie orgel’.  Ook de voetnoot bij dit artikel is het lezen waard: ‘De Tijd opperde het nobele vermoeden, dat  “de Lutherse kerk schijnt gezwicht te zijn voor de groote som gelds, die men geboden heeft.” Waarheid is, dat voor het gebruik van de kerk Fl 15,- zegge vijftien gulden betaald moest worden.'Wel een bedrag om voor te zwichten?! (Red. O.-K.)’

Er is vervolgens sprake van diensten in Maastricht tot 1920, daarna werd het kennelijk weer stil. Maar intussen is er verder geschiedenis geschreven. In november 1996 hadden wij voor het eerst weer dienst in Maastricht, en wel in de Cellenbroederskapel. In september 2002 ging de deur van de Lutherse kerk opnieuw voor ons open. Sindsdien hebben we hier dus maandelijkse vieringen op zondag, ook doorgaans weer met hulp van een organist, die het mooie oude orgel bespeelt, dat oorspronkelijk in 1695 door H. Metzeger was gebouwd.

De kerk zelf is al in 1684 gebouwd. De aanblik van de kerk voldoet zeer goed, zij het dat de preekstoel erg monumentaal overkomt. Logisch: in de lutherse traditie heeft de preek een meer centrale plaats in de viering dan bij ons. Maar dat altaar… prachtig, het Lam Gods op het boek met zijn zeven zegels… nog steeds dezelfde altaartombe! Deze dateert van rond 1700. We kunnen niet zeggen dat dit ‘Ding’ echt van de Oud-katholieke Kerngroep is, maar omdat het wel centraal staat in onze vieringen, tonen we het toch graag in deze rubriek.

En nu weer afwachten hoe lang wij nog in deze kerk onze tent op zullen slaan... wellicht gaan wij binnenkort op zoek naar een ander ‘Ding’.

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75