Het DING van het Bureau

De oude barometer stamt nog uit de inventaris van het voormalige seminarie en hangt nu al jaren naast de deur van het bureau aan de muur.
Iedere dag wordt daarop gekeken hoe de stemming is binnen de kerk. Merkwaardigerwijs geeft de ene wijzer voortdurend "veranderlijk" aan, terwijl een wat kleiner wijzertje op "Heel Schoon" staat. 
Het is maar hoe je het bekijkt, 

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75