Vastenactie 2015

Ondersteun het werk van de citypastor van de Paradijskerk Rotterdam


In Rotterdam, aan de Nieuwe Binnenweg, staat al ruim 100 jaar het markante gebouw van de Oud-Katholieke Parochie van de HH Petrus en Paulus, genaamd de Paradijskerk.

De kerk staat in een levendige volksbuurt, het Oude Westen, met een bevolking die bestaat uit rasechte Rotterdammers, maar ook uit bewoners, die zich vanuit vele windstreken in de loop der jaren in de wijk hebben gevestigd. Kortom een kleurrijke wijk (in de meest letterlijke zin van het woord) waar het Citypastoraat van de Paradijskerk sinds 2008 een bekend en welkom instituut is geworden.

Verborgen leed

In deze wijk is veel  verborgen armoede, verborgen leed en verborgen noden.  

De citypastor komt dan ook in zijn werk een grote diversiteit aan problemen tegen: spanning in gezinnen, in relaties, traumatische ervaringen van mensen die huis en haard hebben verlaten, zorgen om hun kinderen en nog veel meer.

De cityastor gaat met de mensen in gesprek om hen hun eigenwaarde te laten hervinden, om hen te laten zien dat ze sterk genoeg zijn om met een zetje in de rug hun leven in de hand te houden, hij  zet hen op het spoor van een andere levensstijl, kortom hij geeft hen hun regie over hun leven terug.

En hij blijft hen volgen zodat hij hen bij terugval kan oprapen en op het spoor terugzetten.

Vleugels uitslaan

Het citypastoraat en het werk van de citypastor heeft in de loop der jaren de OudKatholieke kerk op het netvlies gezet van vele Rotterdammers, ook stadsbestuurders. Met zeer bescheiden financiële middelen handhaaft het Citypastoraat deze positie, maar is daardoor wel beperkt in het uitslaan van de vleugels.

U kunt er met uw bijdrage tijdens de Vastenactie voor zorgen dat het Citypastoraat van de Paradijskerk in Rotterdam zijn vleugels kan uitslaan en haar huidige positie en reputatie versterken.

GEEF DAN OOK RUIMHARTIG. 

DE WIJK, HET CITYPASTORAAT EN DE STAD ROTTERDAM ZULLEN U DANKBAAR ZIJN!

De brochure voor de vastenactie vindt u hier.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75