Intercity bestemming Pasen

Intercity 2007Het door de oud-katholieken ontwikkelde project 'Intercity bestemming Pasen' wordt na drie jaar niet meer uitdrukkelijk herhaald in 2008.
Wel is de speciale website weer geopend, waar kerken zich kunnen presenteren met de diensten en andere activiteiten in de Goede Week.
Ook de boekjes zijn nog volop verkrijgbaar.

Het plan zelf is zo simpel als wat: de kerken zetten vaak hun beste beentje voor in de Goede Week om de dramatiek en het mysterie van de intocht van Jezus in Jeruzalem (Palmzondag), het Laatste Avondmaal (Witte Donderdag), de gevangeneming en de kruisdood (Goede Vrijdag) en de verrijzenis van Jezus Christus (Pasen) zo goed mogelijk in de liturgie tot uitdrukking te brengen.

Overwin als kerklid nu eens uw schroom en nodig een buurvrouw of vriendin uit om in die week met je mee te gaan naar een of alle kerkdiensten.

Als reisgids bij die verkenningstocht is een boekje gemaakt waarin wordt verteld wat de Christenen van oudsher op die dagen gevierd hebben en waarom. Aangevuld met persoonlijke teksten.
Het boekje, dat drie jaar geleden voor het eerst gebruikt werd in de Oud-Katholieke Kerk,  is in zoverre omgewerkt dat het ook voor de kerken van de Reformatie bruikbaar is geworden, terwijl het katholieke karakter ook niet verloren is gegaan.

Het oecumenisch plan voorziet in een brede publicitaire ondersteuning..
Zie voor meer informatie de speciale website.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75