Het DING van Eindhoven

In de jaren 2004-2005 kerkten wij bij de zusters Franciscanessen van Oirschot aan de Koenraadlaan. Een warme thuis. Helaas dienden de zusters het pand te verlaten. Maar de zusters lieten ons niet met lege handen vertrekken: boeken en liturgische benodigdheden vulden onze reiskoffer en enkele beelden en een crucifix, uit de periode 1925-1950 volgens dr. Richard de Beer, droegen we mee.

De twee fraaie eikenhouten beelden stellen Maria voor, dragend haar kind, en Jozef, dragend twee duiven. Een anekdote hierbij: met ons hele hebben en houden trokken wij van de Koenraadlaan naar de Molijnstraat, naar de RK kerk van de HH Jozef en Maria, vergezeld van onze dierbare  Maria Magdalena.
- En over Maria Magdalena heeft al veel inkt gevloeid, o.a. over haar relatie met Jezus. Stout weg werd wel eens gezegd: nu is Maria Magdalena bij haar schoonouders ingetrokken. -
Maar ook dit heeft niet lang geduurd, een paar jaar later trokken we naar de Antoniuskerk (2007), een franciscaanse heilige, totdat Maria Magdalena in 2011 eindelijk een eigen thuis vond in ons kerkgebouw aan de Boschdijk en ook Jozef en Maria, moe van het reizen, nu kunnen uitrusten.

Piet Coemans en Renee Pumareja

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75