Het DING van Amersfoort

Het Ding van Amersfoort is het originele paneel uit ca. 1525 waarop de vondst staat afgebeeld van het mirakelbeeldje dat in de late Middeleeuwen van Amersfoort een geliefd pelgrimsoord maakte. De tekst onder de schildering leest in hertaling: "In het jaar 1444 op Kerstavond werd dit beeld gevonden in het water, en is op Tweede Kerstdag plechtig naar deze kerk gebracht."

De vondst van het wonderdadige beeldje wordt tot op heden jaarlijks herdacht met een stille gebedstocht door de Amersfoortse binnenstad. Naast dit paneel worden in de oud-katholieke parochiekerk ‘St. Joris op ’t Zand’ ook de restanten van het mirakelbeeldje zelf in een speciale schrijn bewaard. Tot op vandaag nodigt Maria uit tot gebed, getuige de vele kaarsen die er wekelijks worden opgestoken.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75