Het DING van Oudewater

In het afgelopen feestjaar waarin Oudewater 750 jaar werd gevierd, zijn in de stad verschillende gevelstenen onthuld. Ook voor de oud-katholieke kerk van de H.H. Michael en Johannes de Doper, is zo'n gevelsteen ontworpen en geplaatst.
Deze gevelsteen is ontworpen door kunstenaar Gert Jan Meijer (Oudewater). Op 11 september 2015 j.l. is ie feestelijk onthuld door een groep belangstellenden en ingezegend door em. pastoor Hans Lippe.

De historie van het gebouw was voor de kunstenaar een inspiratiebron voor het ontwerp. De oud-katholieke kerk te Oudewater is gewijd aan de heiligen Michael en Johannes. Achter het kerkgebouw is een grote, mooie tuin gelegen. Deze situatie gaf inspiratie voor het ontwerp.
Het gevelteken kan worden gezien als een plattegrond: de kerk in het midden met in rood de plek aangegeven waar de mis wordt opgedragen. Erachter de grote tuin, ervoor de straat en het water, links en rechts de veelkleurige buren.
 
Maar ook is het de afbeelding van de boom in het Paradijs met de vrucht waarvan de mens niet mocht eten: de boom van de kennis van goed en kwaad (Gen. 2:16-17). Het goede van het kwade onderscheiden, zin van onzin, het juiste van het onjuiste, is nog steeds - en zeker in onze tijd - een hoogst actueel en urgent thema.
 
Tegelijkertijd zijn de symbolen te zien van geloof, hoop en liefde (1 Corinthe 13).
- het water (geloof), waarmee Johannes doopte (Math. 3: 1-6)
- de regenboog (hoop), als teken van het verbond na de zondvloed (Gen. 9: 8-17)
- de boom (liefde), die geeft om niet, die belangeloos haar vruchten schenkt (verg. Math. 6: 26-30/ Luc. 12: 24-28).

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75