Lectoraat

De ontwikkeling om gemeenteleden meer actief te betrekken bij de liturgie leidde in 1974 tot het besluit het lectoraat in te stellen. In 1977 konden de eerste mannen en vrouwen worden aangesteld.
Een lector is een parochiaan - een leek - die binnen de zondagse vieringen of daar buiten aandacht vraagt en geeft aan het lezen van de Schrift en het gebed. Hij of zij kan ook de voorbeden verzorgen in de zondagse vieringen. In een aantal parochies wordt met regelmaat een vervangende dienst van Schrift en Gebed op de zondagmorgen gehouden, dergelijke diensten worden door lectoren geleid en zij kunnen daarin ook een overweging houden.


Met de titel Aandacht als Dienst verscheen begin mei 2006 een brochure over het lectoraat, waarin wordt ingegaan op de identiteit van het lectoraat als dienst in een oud-katholieke parochie. 

De brochure is verkrijgbaar bij het Bisschoppelijk Bureau.

In september 2016 zal er opnieuw een lectorenopleiding van start gaan. Zie hier.

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75