Interview met de inmiddels emeritus aartsbisschop Joris Vercammen en bisschop Dick Schoon

Onder de titel 'Grenspalen', verscheen in de Oud-Katholiek van april 2016 een interview met de twee bisschoppen van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Inmiddels is aartsbisschop Joris Vercammen met emeritaat. In het interview werd gesproken over de verhouding tussen hen beiden, het verschil in achtergronden en visie op de kerk, hun ambities en zicht op het ambt. In de papieren editie kon natuurlijk niet het gehele interview worden afgedrukt. Daarom is er ook een video-opname van het gesprek gemaakt en die kunt u hier, in delen opgeknipt, terugzien.

 


    Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75