Stichting Oud-Katholieke Diaconale Ondersteuning

Diaconaat & Missie

Diaconaat & MissieMissie en Diaconaat

De werkvelden op dit terrein zijn gescheiden in binnen- en buitenland.
Voor missie en diaconaat buiten onze landsgrenzen draagt de Commissie Sint Paulus zorg. Ze zijn actief op vele gebieden in de wereld. Zie verder 

Parochiewerk

In parochies gebeurt er veel dat onder de noemer diaconaat valt: men ziet naar elkaar om en ... Lees verder>>

Een gezamenlijk initiatief van St. Jansplaats en ORKA

Diaconale ondersteuning nieuwe stijl!

De Stichting Oud-Katholieke Diaconale Ondersteuning (OKDO)  is in november 2016 opgericht en gevestigd te Utrecht.  Zij is tot stand gekomen door een gezamenlijk initiatief van Stichting ORKA en Stichting St. Jansplaats. Deze beide fondsen hebben van oudsher de diaconale ondersteuning in hun doelstelling staan. Zij hopen dat met dit initiatief de weg naar concrete diaconale ondersteuning eenvoudiger en beter gevonden wordt door pastores, kerkbesturen en hulpverleners.

Beide fondsen zijn op deze wijze rechtstreeks en op één adres  bereikbaar.  Aanvragen kunnen door de korte communicatielijnen snel behandeld worden. ORKA en St. Jansplaats vertrouwen erop dat hun nieuwe aanspreekpunt voor diaconale ondersteuning binnen de kerk snel  zijn plaats zal verwerven en zo steeds snel en doelmatig ontvangen diaconale hulpvragen kan afhandelen.

Informatie ten behoeve van ANBI vindt u hier

De stichting is per e-mail te bereiken: secretariaat.OKDO@okkn.nl

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75