Priestervereniging cor unum en anima una

ANBI Priestervereniging cor unum en anima una

KvK-nummer: 24304430
Contactgegevens: Koningin Wilhelminakade 117 
1975 GJ IJmuiden
Bestuurssamenstelling: Voorzitter Wietse van der Velde
Secretaris Harald Münch
Penningmeester Peter-Ben Smit


Beleidsplan:

Vertegenwoordigen van Oud-Katholieke interessen naar binnen en buiten.

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

Doelstelling

Onderhouden van prenten- en fotocollectie.

Verslag activiteiten

Geen.

Financiële verantwoording: verkorte jaarrekening 2016

Baten 2016 2015   Lasten 2016 2015
Rente bank 360 645   Uitgaven 207 12.028
Batig saldo 1.556,30          
             
             

Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75