'De Oud-Katholiek' zoekt nieuwe eindredacteur

De Oud-Katholiek verschijnt 6x per jaar als landelijk magazine van de OKKN. Het wil opiniërend, verrassend en aansprekend zijn met een goed oog voor beeld en vormgeving. Als medium is het zowel intern van betekenis, omdat het verzonden wordt aan alle (gast)leden van de Oud-Katholieke Kerk, als extern, omdat het dient als publicitair medium voor belangstellende buitenstaanders. De Oud-Katholiek zoekt de raakvlakken tussen (en soms de grenzen van) cultuur, geloof, kerk en parochies.


De redactie bestaat naast de eindredacteur uit vier of meer redacteuren. De redactie bepaalt de thema’s en invalshoeken, vraagt en begeleidt auteurs maar schrijft en interviewt ook zelf. De redactie vergadert 12x per jaar in Amersfoort.


Taken van de nieuwe eindredacteur:

 • controleert het proces van totstandkoming van De Oud-Katholiek (deadlines, lengte artikelen, vergaderdata en -ruimte, auteursexemplaren)
 • beheert de e-mailbox van De Oud-Katholiek en filtert inhoud op interessante informatie
 • denkt mee over de koers van De Oud-Katholiek en draagt zelf suggesties aan
 • houdt de redacteuren bij de les
 • heeft contact met de spellingcontroleur en stemt dit af met auteurs
 • draagt zorg voor de eindtekst die naar de vormgever kan
 • draagt waar nodig zelf zorg voor een bijdrage of artikel

Wij vragen:

 • een uitstekend plannings- en coördinatievermogen
 • betrokkenheid bij en kennis van de Oud-Katholieke Kerk
 • enthousiasme en initiatiefrijkheid
 • een verantwoordelijke houding in een continu proces

Wij bieden:

 • een boeiende functie die je doet bewegen van het centrum tot de randen van de kerk
 • een vrijwilligersfunctie, maar wél een van de weinige waar een jaarlijkse vergoeding tegenover staat die recht doet aan hetgeen van je gevraagd wordt
 • een enthousiaste, creatieve redactie

Interesse of weet je iemand die geknipt zou zijn voor deze functie? Neem contact op met Marieke Ridder (m.j.ridder@icloud.com) voor meer informatie of schrijf een email met je motivatie.
Website van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland | Bisschoppelijk bureau: Kon. Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort | Tel. 033 - 462 08 75